• Іванчук Є.О., Ялпачик Ф.Ю. Обгрунтування конструкції монолітного молотка малогабаритної дробарки зерна //Тезисы докладов студентов по результатам VIII международной научно-практической студенческой интернет конференции «Научно-техническое творчество студентов по процессам и оборудованию пищевых производств». – Донецк, 2016. – Выпуск 8. – С.-121-122.
  • Воробйова О.В., Самойчук К.О. Удосконалення конструкції струменевого гомогенізатора молока // Тезисы докладов студентов по результатам VIII международной научно-практической студенческой интернет конференции. «Научно-техническое творчество студентов по процессам и оборудованию пищевых производств». – Донецк, 2016. – Выпуск 8. – С.12-13.
  • Іванчук Є.О., Ялпачик Ф.Ю. Вплив температури на кількість незамерзаючої води при заморожуванні твердих сирів //Тезисы докладов студентов по результатам VIII международной научно-практической студенческой интернет конференции «Научно-техническое творчество студентов по процессам и оборудованию пищевых производств». – Донецк, 2016. – Выпуск 8. – С.-128-129.
  • Шуляк Н.О., Буденко С.Ф. Вибір складу рідких холодоносіїв для заморожування овочів і фруктів // Тезисы докладов студентов по ре-зультатам VIII международной научно-практической студенческой интернет конференции. «Научно-техническое творчество студентов по процессам и оборудованию пищевых производств». – Донецк, 2016. – Выпуск 8. – С.154-155.
  • Пацький І.Ю., Самойчук К.О. Удосконалення струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків // Матеріали ІV Всеукраїнської науковотехнічної Інтернетконференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року «ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ». Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Випуск ІV. – с. 80 – 81.