2 сем.

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою Дослідження процесів переробки зернових культур і плодово-ягідної продукції 2 сем 2019-2020 н.р.

Результати роботи студентського наукового гуртка «Дослідження процесу теплопередачі від нагрітого теплоносія до холодного через стінку, що їх розділяє» за 2 семестр 2019-2020 н.р.

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою оптимізації процесу диспергування молочних емульсій.

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Вдосконалення процесу і обслуговування обладнання в переробній промисловості»

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини»

Результати роботи студентського наукового гуртка «Дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання плодоовочевої продукції» за 2 семестр 2019-2020 н.р.

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки»

1 сем.

Результати роботи студентського наукового  гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за темою “Оптимізація процесу диспергування молочних емульсій” за 1 сем. 2019-2020 н.р.

Результати роботи студентського наукового  гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Вдосконалення процесу  і обслуговування обладнання в переробній промисловості» за 1 сем. 2019-2020 н.р.

Результати роботи студентського наукового  гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини» за 1 сем. 2019-2020 н.р.

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика  «Дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання  лодоовочевої продукції» за 1 семестр 2019-2020 н.р. 

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика «Дослідження процесу теплопередачі від нагрітого теплоносія до холодного через стінку, що їх розділяє» за 1 семестр 2019-2020 н.р.

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематики дослідження процесів переробки зернових культур і плодово-ягідної продукції 1 сем. 2019-2020 н.р.

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки» 1 сем 2019-2020 н.р.

Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах

Студенти, які виступили з доповідями на конференціях

Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні та регіональні конкурси

Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональних конкурсах

Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються в межах робочого часу викладачів