Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2016

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2015

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2014

З 8 по 11 вересня 2015 року Таврійським державним агротехнологічним університетом разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі вперше була проведена Міжнародна науково-практична конференція   «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».
Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», 8-11 вересня 2015 року
Конференція проводилась на базі кафедри Обладнання переробних та харчових виробництв ТДАТУ (м. Мелітополь) та СОК «Салют» ТДАТУ на березі Азовського моря (с.м.т. Кирилівка). Фото з конференції