• Мехтієва С.Є., Верхоланцева В.О. Швидка заморозка плодів та овочів у морозильній камері // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (присвячуєть-ся 80-річчю Запорізької області) За підсумками наукових досліджень 2018 року 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018
 • Богатирьов І.О., Паляничка Н.О. Методи сушіння плодоовочевої сировини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.269.
 • Білий О.Г., Паляничка Н.О. Використання ІЧ-сушарки для сушки овочів та фруктів // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (присвячується 80-річчю Запорізької області) За підсумками наукових досліджень 2018 року 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С.
 • Третяк К.О., Ялпачик В.Ф. Вдосконалення конструкції машини для подрібнення м’яса // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (присвячується 80-річчю Запорізької області) За підсумками наукових досліджень 2018 року 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 13.
 • Ковальов О.О., Лебідь М.Р.  Теоретичні основи диспергування в щілинному гомогенізаторі молока / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі:проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 327-328.
 • Помазан А.С., Самойчук К.О. Використання геотермальної енергії // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.3-4.
 • Марченко О.С., Пацький І.Ю., Самойчук К.О.  Вдосконалення імпульсного гомогенізатора для рідких продуктів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.9-10.
 • Десятов С.В., Буденко С.Ф., Антонова Г.В. Дослідження змінення рівноважної вологості  макаронних виробів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 11-12.
 • Федорець Є.В., Самойчук К.О.  Вдосконалення конструкції апарата для виготовлення цукрової вати // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 13-14.
 • Бовкун О.М., Верхоланцева В.О. Обґрунтування конструкції циліндричного трієра для розділення сипких матеріалів на класи // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 19-20.
 • Десятов С.В., Паляничка Н.О. Вдосконалення конструкції макаронного пресу // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 21-22.
 • Кондаков І.В.,  Ялпачик В.Ф. Вдосконалення конструкції протиральної машини // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 25-26.
 • Десятов С.В., Буденко С.Ф., Антонова Г.В. Способи сушіння макаронних виробів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 27-28.
 • Ганченко В.В., Ломейко О.П., Єфіменко Л.В. Удосконалення процесу пастеризації молока з використанням енергозберігаючих технологій // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 31-32.
 • Лебідь М.Р., Заугольніков М.С., Ковальов О.О. Диспергування у струминному гомогенізаторі молока, що базується на створенні різниці швидкостей фаз // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 33-34.
 • Гарнага В.В., Паляничка Н.О. Поточні лінії хлібопекарського виробництва // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 37-38.
 • Шац В.М., Ялпачик В.Ф. Показники житньо-пшеничного тіста для заморожування хлібопекарських напівфабрикатів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 41-42.
 • Шац В.М., Паляничка Н.О. Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 45-46.
 • Бовкун О.М., Буденко С.Ф. Дослідження температурних полів процесу заморожування твердих сирів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.49-50.
 • Букрєєв Є.В., Паляничка Н.О. Технологічне обладнання для підготовки борошна до виробництва // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.51-52.
 • Шац В.М., Верхоланцева В.О. Обґрунтування методу збереження зерна // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 53 – 54.
 • Заугольніков М.С., Самойчук К.О. П’єзогенератори – нові джерела електроенергії // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.55-56.
 • Желябіна А.С., Ломейко О.П., Єфіменко Л.В. Обґрунтування конструкції установки для вакуумного охолодження рослинної сировини // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.57-58.
 • Заблоцьких А.Г., Верхоланцева В.О. Обгрунтування конструкції циліндричного трієра // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.63-64.
 • Заблоцьких А.Г., Паляничка Н.О. Обгрунтування конструкції надвисокочастотного макаронного преса // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 65-66.
 • Гончаров В.М., Терещенко А.В. Переробка сміття в синтез-газ як альтернативний спосіб виробництва енергії // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.69-70.
 • Десятов С.В., Верхоланцева В.О. Етапна підготовка сховища до зберігання продукції // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.71-72.
 • Кочкін С.П., Терещенко А.В. Вдосконалення пристрою для зберігання продуктів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.75-76.
 • Букрєєв Є.В., Верхоланцева В.О. Післязбиральна обробка зернових мас // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.79-80.
 • Бовкун О.М., Паляничка Н.О. Обґрунтування конструкції просіювача для очищення борошна від сторонніх домішок // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.81-82.
 • Пацький І.Ю., Самойчук К.О. Способи визначення якості гомогенізації молока // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.83-84.
 • Богатирьов І.О., Самойчук К.О. Обгрунтування конструкції прозорих сонячних панелей // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.87-88.
 • Заугольніков М.С., Лебідь М.Р., Ковальов О.О. Огляд існуючих конструкцій струминних гомогенізаторів молока // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.91-92.
 • Теслюк Р.Я., Ломейко О.П., Єфіменко Л.В. Аналіз новітніх технологій процесу сушки молока // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.93-94.
 • Козлов І.І., Буденко С.Ф. Вибір схеми і засобів зберігання охолодженої плодоовочевої продукції // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.99-100.
 • Гарнага В.В., Верхоланцева В.О. Способи зберігання зернових мас // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.103-104.
 • Малінін Д.І., Загорко Н.П. Вдосконалення конструкції дробарки кісток  // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.105-106.
 • Савкін Д.Г., Пупинін А.А. Аналіз процесу перемішування при виробництві сиропів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.107-108.
 • Гармаш В.І., Бойко В.С. Дроблення матеріалу в молотковій дробарці // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.109-110.
 • Бовкун О.М., Буденко С.Ф. Температурні поля процесу розморожування твердих сирів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.113-114.
 • Ємельянов Д.О., Тарасенко В.Г. Процес різання харчових продуктів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.115-116.
 • Карпенко В.С., Циб В.Г. Аналіз обладнання для формування сирих макаронних виробів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.117-118.
 • Софич А.В., Загорко Н.П. Вдосконалення автоматичної різальної машини в лінії виробництва глазурованих вафель // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.122-123.
 • Зімонов І.С., Пупинін А.А. Удосконалення пристрою для випічки вафельних виробів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.124-125.
 • Гулагіна А.О., Бойко В.С. Класифікація зернистих матеріалів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.126-127.
 • Педаш Д.В., Ялпачик В.Ф. Огляд обладнання для рідинного
  заморожування плодоовочевої продукції // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.128-129.
 • Халаїм А.В., Буденко С.Ф., Антонова Г.В. Вибір подрібнювача для дроблення солоду в умовах міні підприємств // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.133-134.
 • Черевко В.А., Циб В.Г. Удосконалення конструкції дробарки для подрібнення компонентів кормової суміші // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.135-136.
 • Іваницький Г.О., Тарасенко В.Г. Розділення неоднорідних систем методом відцентрового фільтрування // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.137-138.
 • Лисенкова В.М., Карпенко А.А., Загорко Н.П. Осадження неоднорідних рідких систем // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.139-140.
 • Масловська А.С., Тарасенко В.Г. Обгрунтування конструкції технологічної лінії для заморожених рублених напівфабрикатів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.141-142.
 • Мочарій Я.В., Бойко В.С. Фільтрування суспензії пилу та туману // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.145-146.
 • Шамралюк О.Є., Ялпачик В.Ф. Особливості виробництва пряженого і стерилізованого молока // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.147-148.
 • Ушуллу Ф.Ф., Бойко В.С. Мембранна технологія розділення складних газів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.151-152.
 • Світличний О.О., Тарасенко В.Г. Пристрій для визначення коефіцієнту теплопровідності харчових продуктів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.157-158.
 • Білий О.Г., Загорко Н.П. Вдосконалення конструкції шнекового пресу для видалення соку // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.159-160.
 • Вечеря С.В., Ялпачик В.Ф. Особливості технології морозива окремих видів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.161-162.
 • Рябінський О.О., Циб В.Г. Вдосконалення конструкції оббивальної машини // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 167-168.
 • Чекмак А.П., Тарасенко В.Г. Методика дослідження фізико-механічних властивостей кабачків в процесі зберігання // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.169-170.
 • Гарнага В.В., Ковальов О.О. Напрями підвищення ефективності використання ВЕУ // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.171-172.
 • Олексієнко В.В., Олексієнко В.О. Малогабаритна зернова дробарка для малих підприємств тваринницького напряму // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.173-174.
 • Бовкун О.М., Ковальов О.О.  Напрями вдосконалення конструкцій вовчків // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.175-176.
 • Олексієнко В.В., Олексієнко В.О. Вдосконалення конструкції зернового сепаратора // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С.177-178.
 • Антоненко А.В., Верхоланцева В.О. Способи очищення плодоовочевої продукції // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 266.
 • Бовкун О.М., Тарасенко В.Г. Формування заморожених соків // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 267.
 • Бовкун О.М., Самойчук К.О. Шляхи вдосконалення конструкції імпульсних гомогенізаторів // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 268.
 • Букрєєв Є.В., Ялпачик В.Ф. Удосконалення конструкції фризера // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 270.
 • Букрєєв Є.В., Тарасенко В.Г. Визначення раціонального навантаження дослідної НВЧ-камери // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 271.
 • Букрєєв Є.В., Загорко Н.П. Роторно-пульсаційний апарат // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 272.
 • Гаврюшенко Д.І., Паляничка Н.О. Технологія виробництва морозива // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 275.
 • Гаврюшенко Д.І., Загорко Н.П. Технологія та переваги сублімаційного сушіння // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 276.
 • Гаврюшенко Д.І., ТарасенкоВ.Г. Обґрунтування розмірів і товщини підмороженого шару кабачків і гарбуза в процесі зберігання // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 277.
 • Гарнага В.В., СамойчукК.О. Удосконалення конструкцій молоткових дробарок для подрібнення цукру // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 278.
 • Гарнага В.В., ТарасенкоВ.Г. Дослідження термодинамічного циклу холодильної машини з герметичним компресором // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 279.
 • Десятов С.В., ТарасенкоВ.Г. Зберігання плодів кабачків у замороженому стані // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 283.
 • Десятов С.В., ПаляничкаН.О. Струминний гомогенізатор молока // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 284.
 • Десятов С.В., СамойчукК.О. Шляхи вдосконалення конструкції мішалок рідких компонентів // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 285.
 • Заблоцьких А.Г., ПетриченкоС.В. Шляхи вдосконалення конструкції універсальних печей // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 287.
 • Кондаков І.В., ВерхоланцеваВ.О. Значення грануляторів у теперішній час // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 290.
 • Лебідь М.Р., Заугольніков М.С., Ковальов О.О. Струминний гомогенізатор молока із зустрічною подачею вершків // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 293.
 • Петранов Є.М., ВерхоланцеваВ.О. Сублімаційне сушіння продуктів // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 296.
 • Тетервак І.Р., ЯлпачикВ.Ф. Фактори, що впливають на процес сушіння // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 303.
 • Шац В.М., ОлексієнкоВ.О. Шляхи вдосконалення конструкції макаронного преса // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 307.
 • Шац В.М., ТарасенкоВ.Г. Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності під час заморожування // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 308.
 • Шац В.М., ПаляничкаН.О. Спосіб виробництва паштету з печінки // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді». 19 квітня 2018 року – Харків, 2018, Ч.1 – с. 309.
 • Ковальов О.О. Аналіз перспективних конструкцій струминних гомогенізаторів молока / О.О. Ковальов, І.Ю. Пацький, М.Р. Лебідь // Научно-техническое творчество студентов по процессам и оборудованию пищевых производств : сб.тез. Междунар. студ. науч.-практ. интернет-конф. / Глав. ред. Е.М. Азарян – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2017. – Вып.9. – 135-137 с.
 • Золотухін І.Д. Альтернативні джерела енергії: вітер / Золотухін І.Д., СамойчукК.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Барієв Р.А. Як з вулкану зробити електростанцію за допомогою знімків із космосу / Барієв Р.А., Самойчук К.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Бовкун О.М. Вдосконалення конструкції пульсаційного гомогенізатора молока / Бовкун О.М., Самойчук К.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Букрєєв Є.В. Вдосконалення клапанного гомогенізатора молока / Букрєєв Є.В., Циб В.Г. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Вечеря С.В. Вдосконалення конструкції лущильної машини / Вечеря С.В., Паляничка Н.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Гарнага В.В. Вдосконалення конструкції молоткової дробарки / Гарнага В.В., Паляничка Н.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Десятов С.В. Вдосконалення конструкції робочого органу мішалки / Десятов С.В., Самойчук К.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Заблоцьких А.Г. Обгрунтування конструкції абсорбційного опріснювача для мінеральної води / Заблоцьких А.Г., Загорко Н.П. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Лебідь М.Р., Заугольніков М.С. Обгрунтування типу гомогенізатора для оснащення молокомату / Лебідь М.Р., Заугольніков М.С., Ковальов О.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Смоленський А.О. Обгрунтування конструкції установки для вакуумного охолодження рослинної сировини / Смоленський А.О., Єфіменко Л.В. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Старовойт М.А. Новий тип акомулюючих електростанцій / Старовойт М.А., Самойчук К.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Лялька М.І. Обгрунтування конструкції живильного пристрою пневмосепаратора очистки зерна / Лялька М.І., Кошулько В.С., Олексієнко В.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Олексієнко В.В. Використання компютерних технологій при проектуванні обладнання переробних і харчових виробництв // Олексієнко В.В., Олексієнко В.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Герченов І.І. Аналіз факторів, що спричиняють похибку дозування сипких продуктів / Герченов І.І., Петриченко С.В. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Чернишук Т.П. Обгрунтування конструкції фрикційного сепаратора барабанного типу для очистки насіння сої від непотреби звичайної / Чернишук Т.П., Кошулько В.С., Олексієнко В.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Халаім А.М. Вдосконалення конструкції хлібопекарської печі / Халаім А.М., Верхоланцева В.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Шамралюк О.М. Вдосконалення конструкції пастеризатора / Шамралюк О.М., Ялпачик В.Ф. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.
 • Чердаклієв А.А. Аналіз факторів ударного лущення зерна / Чердаклієв А.А., Петриченко С.В. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів факультету ІКТ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.