Дiяльнiсть куратора на кафедрі розглядається не тiльки як дiяльнiсть вихователя, але i як дiяльнiсть керiвника, педагогiчнi якостi i здiбностi якого впливають на рівень  працездатностi  студентського колективу та мiжособистих відношень у академiчнiй групі.

Особливе місце займає виховна робота, яка пов’язана з аналізом навчання студентів в університеті. На початку та наприкінці учбового семестру проводяться обговорення результатів екзаменаційних сесій а після закінчення модулів – проміжних та рубіжного контролю знань. Багато уваги приділяється дискусіям на міжнародні теми, а також з питань гігієни та ведення здорового образу життя, взаємовідношенням в колективі. Для студентів проведяться бесіди на тему здорового образу життя, шкоди куріння, вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин, бесіди, щодо запобігання вандалізму та шкоди громадським спорудам.

Кураторські години зі студентами спеціальності “Галузеве машинобудування” механіко-технологічного факультету, присвячені  в тому числі і з’ясуванню особливостей академічної доброчесності як одного з елементів забезпечення якості освіти. «Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень», (Закон України про освіту від 05.09.2017 №2145-VIII, стаття 42 “Академічна доброчесність”). Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, викладачі та науковці послуговуються, передусім, принципами чесної праці та навчання, що стане невід’ємною складовою нової академічної культури в українських закладах вищої освіти та передумовою для успішного розвитку суспільства. Також серед студентів проведяться он-лайн опитування щодо якості освітньої діяльності та освітньої програми на офіційному веб-сайті ТДАТУ з метою удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців.

Важливим фактором у роботі є безпосередній контакт із батьками студентів, спільне обговорення проблем відвідування занять і успішності в підшефних групах.

Важливим моментом є вироблення вміння студента працювати в колективі, знаходити альтернативи вибору правильних рішень, вироблення вміння працювати систематично, а не тільки перед сесією, що потребує від студента організованості й волі.

ЗВІТ КУРАТОРІВ кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика за осінній семестр 2019–2020 н.р.

Кураторство Самойчука Кирила Олеговича

Кураторство Петриченка Сергія Володимировича

Кураторство Олексієнка Вадима Олександровича

Кураторство Палянички Надії Олександрівни

Кураторство Тарасенко Віри Григорівни

Кураторство Верхоланцевої Валентини Олександрівни

Кураторство Ковальова Олександра Олександровича

Кураторство Червоткіної Олександри Олександрівни

Виховні заходи зі студентами в гуртожитку також є невідємною частоною виховної роботи, тому до неї залучені всі викладачі кафедри.

ПЛАН проведення виховних заходів у гуртожитку №1 кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика у 1-му семестрі 2021-2022 навчального року

Графік чергувань робітників професорсько-викладацького складу в гуртожитку №1 ТДАТУ на осінній семестр 2021-2022 н.р.

Графік виховної роботи і чергування викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в гуртожитку №1 2020-2021 н.р. 1 сем.

ПЛАН проведення виховних заходів у гуртожитку №1 кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика у 1-му семестрі 2020-2021 навчального року (згідно графіка чергування у гуртожитку №1 кафедр МТФ)

ПЛАН проведення виховних заходів у гуртожитку №1 кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика у 2-му семестрі 2020-2021 навчального року (згідно графіка чергування у гуртожитку №1 кафедр механіко-технологічного факультету)

Графік виховної роботи і чергування викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в гуртожитку №1 на друге півріччя 2020-2021 н.р.

Графік виховної роботи і чергування викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в гуртожитку №1 на 2 сем. 2019-2020 н.р.

План проведення заходів у гуртожитку № 1 викладачами кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика у 2 семестрі 2019-2020 н.р.

Графік виховної роботи і чергування викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в гуртожитку №1 на 1 сем. 2019-2020 н.р.

План проведення заходів у гуртожитку № 1 викладачами кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика у 1 семестрі 2019-2020 н.р.

Графік виховної роботи і чергування викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в гуртожитку №1 на 1 сем. 2018-2019 н.р.

Графік виховної роботи і чергування викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в гуртожитку №1 на 2 сем. 2018-2019 н.р.

План проведення заходів у гуртожитку № 1 кафедрою ОПХВ у 1 та 2 семестрах 2018-2019 н.р.

Графік виховної роботи і чергування викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в гуртожитку №1 на 1 сем. 2017-2018 н.р.

Графік виховної роботи і чергування викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в гуртожитку №1 на 2 сем. 2017-2018 н.р.

План проведення заходів у гуртожитку № 1 кафедрою ОПХВ у 1 та 2 семестрах 2017-2018 н.р.