Дiяльнiсть куратора на кафедрі розглядається не тiльки як дiяльнiсть вихователя, але i як дiяльнiсть керiвника, педагогiчнi якостi i здiбностi якого впливають на рівень  працездатностi  студентського колективу та мiжособистих відношень у академiчнiй групі.

Особливе місце займає виховна робота, яка пов’язана з аналізом навчання студентів в університеті. На початку та наприкінці учбового семестру проводяться обговорення результатів екзаменаційних сесій а після закінчення модулів – проміжних та рубіжного контролю знань. Багато уваги приділяється дискусіям на міжнародні теми, а також з питань гігієни та ведення здорового образу життя, взаємовідношенням в колективі. Для студентів проведяться бесіди на тему здорового образу життя, шкоди куріння, вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин, бесіди, щодо запобігання вандалізму та шкоди громадським спорудам.

Важливим фактором у роботі є безпосередній контакт із батьками студентів, спільне обговорення проблем відвідування занять і успішності в підшефних групах.

Важливим моментом є вироблення вміння студента працювати в колективі, знаходити альтернативи вибору правильних рішень, вироблення вміння працювати систематично, а не тільки перед сесією, що потребує від студента організованості й волі.

IMG_2181

DSC_1346

2017-2018 н.р.

ГРУПА 11МБ ГМ, КУРАТОР ПАЛЯНИЧКА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ГРУПА 21 СГМ, КУРАТОР ПЕТРИЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ГРУПА 22 СГМ, КУРАТОР ТАРАСЕНКО ВІРА ГРИГОРІВНА

ГРУПА 21 ГМ, КУРАТОР ВЕРХОЛАНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

2018-2019 н.р.

Група 11 СГМ

Група 11ГМ

Група 12 МБГМ

План заходів у 12 МБ ГМ групі

Група 31 ГМ