Дiяльнiсть куратора на кафедрі розглядається не тiльки як дiяльнiсть вихователя, але i як дiяльнiсть керiвника, педагогiчнi якостi i здiбностi якого впливають на рівень  працездатностi  студентського колективу та мiжособистих відношень у академiчнiй групі.

Особливе місце займає виховна робота, яка пов’язана з аналізом навчання студентів в університеті. На початку та наприкінці учбового семестру проводяться обговорення результатів екзаменаційних сесій а після закінчення модулів – проміжних та рубіжного контролю знань. Багато уваги приділяється дискусіям на міжнародні теми, а також з питань гігієни та ведення здорового образу життя, взаємовідношенням в колективі. Для студентів проведяться бесіди на тему здорового образу життя, шкоди куріння, вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин, бесіди, щодо запобігання вандалізму та шкоди громадським спорудам.

Важливим фактором у роботі є безпосередній контакт із батьками студентів, спільне обговорення проблем відвідування занять і успішності в підшефних групах.

Важливим моментом є вироблення вміння студента працювати в колективі, знаходити альтернативи вибору правильних рішень, вироблення вміння працювати систематично, а не тільки перед сесією, що потребує від студента організованості й волі.

IMG_2181

DSC_1346

ГРУПА 11МБ ГМ, КУРАТОР ПАЛЯНИЧКА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ГРУПА 21 СГМ, КУРАТОР ПЕТРИЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ГРУПА 22 СГМ, КУРАТОР ТАРАСЕНКО ВІРА ГРИГОРІВНА

ГРУПА 21 ГМ, КУРАТОР ВЕРХОЛАНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА