Снимок

Вимоги санітарії і гігієни праці при переробці м’яса і м’ясних продуктів: Навчальний посібник/Д.А. Бутко, О.Г. Скляр ,Ю.П. Рогач, В.Г. Циб, С.В. Головін, В.Д. Бутко. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 240.

Навчальний посібник «Вимоги санітарії і гігієни праці при переробці м’яса і м’ясних продуктів» підготовлений авторами для студентів і викладачів факультету переробки сільськогосподарської продукції, експертів Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань, інженерів з охорони праці, а також для інших фахівців, які займаються питаннями санітарії і гігієни праці на м’ясопереробних підприємствах. Навчальний посібник містить відомості з усіх основних розділів загальної гігієни охорони праці, містить відомості про мету, завдання і принципи гігієнічного нормування шкідливих і небезпечних виробничих чинників. Посібник містить відомості про найповнішу законодавчу і нормативно-методичну документацію.