ПіАПроцеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси Підручник / В.С. Бойко, К.О. Самойчук, В.Г. Тарасенко,  О.П. Ломейко.  Мелітополь, 2020.  300 с.

Підручник „Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси” призначений для здобувачів ступеня вищої освіти зі спеціальностей „Галузеве машинобудування“ і „Харчові технології“, магістрів, аспірантів, викладачів і працівників агропромислового комплексу.