ПіАПроцеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси Підручник  / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко,  О. П. Ломейко. –  Мелітополь: видавничо–поліграфічний центр «Lux» 2020.  330 с.

Підручник „Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси” призначений для здобувачів ступеня вищої освіти зі спеціальностей „Галузеве машинобудування“ і „Харчові технології“, магістрів, аспірантів, викладачів і працівників агропромислового комплексу.