Снимок

В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб.  Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.

Практикум рекомендований для студентів навчальних закладів ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки з дисципліни „Технологічне обладнання підприємств з переробки продукції рослинництва“.