Снимок

Розрахунки обладнання харчових виробництв / Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко О.В., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Навчальний посібник.– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264с.

Надано гриф Міністерства аграрної політики та продовольства України (Лист № 37-128-13/13607 від. 05.09.2014).Посібник призначений для інженерно-технічних працівників, студентів навчальних закладів ІІІ і ІV ступеня акредитації для використання у навчальному процесі при вивченні дисципліни “Розрахунки та конструювання обладнання харчових виробництв”.