Тематика дипломних проектів освітнього рівня “Магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” ОПП “Галузеве машинобудування”

Структура дипломної роботи ОР «Магістр» здобувачів вищої освіти механіко-технологічного факультету спеціальності «Галузеве машинобудування»

Збірник технологічних схем виробництва харчових продуктів для виконання дипломної роботи ОР «Магістр» здобувачів вищої освіти механіко-технологічного факультету спеціальності «Галузеве машинобудування»

Методичні вказівки до виконання розділу дипломної роботи “Стан та перспективи розвитку переробного підприємства”

Методичні вказівки до виконання розділу дипломної роботи “Технологічні розрахунки при переробці продукції тваринництва”

Методичні вказівки до виконання розділу дипломної роботи  “Технологічні розрахунки при переробці продукції рослинництва”

Методичні вказівки до виконання розділу дипломної роботи “Вибір та обґрунтування технологічних процесів і режимів виробництва заданої продукції”

Методичні вказівки до виконання розділу дипломної роботи “Розрахунок і вибір технологічного обладнання при виробництві заданої продукції”

Методичні вказівки до виконання розділу дипломної роботи “Розрахунок виробничої площі переробного підприємства”

Методичні вказівки до виконання розділу дипломної роботи “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”

Методичні вказівки щодо оформлення монтажного креслення технологічного обладнання

Приклад оформлення монтажного креслення технологічного обладнання:

photo_2023-11-14_11-51-15

Приклад оформлення графічного аркуша “Проєктування цеху/дільниці підприємства”:

photo_2023-11-14_13-05-35

Приклад оформлення графічного аркуша “Результати економічних розрахунків вдосконалення ПТЛ”:

photo_2023-11-14_12-49-10

Приклад оформлення графічного аркуша “Технологічна схема виробництва продукту за етапами переробки”:

photo_2023-11-14_12-50-49

Приклад оформлення графічного аркуша “Блок-схема алгоритму діагностування основних неспрвностей”:

photo_2023-11-14_12-54-06

Приклад оформлення графічного аркуша “Карта умов праці оператора технологічного обладнання”:

photo_2023-11-14_12-56-37

Приклад оформлення графічного аркуша “Графік узгодження роботи обладнання та завантаження електромережі по потужності “:

photo_2023-11-14_13-12-04