Снимок

Технологія і механізація виробництва м’яса і м’ясопродуктів  Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Самойчук К.О. Підручник   /  О.В. Гвоздєв,   Ф.Ю. Ялпачик,  Н.П. Загорко, Т.О. Шпиганович; За редакцією О.В. Гвоздєва. – Мелітополь.: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 404 с.

Описано основні відомості про технологічні процеси, машини і обладнання для виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Для кожного технологічного процесу виробництва продуктів з м’яса надано технологічні та структурно – апаратні схеми, класифікацію обладнання та детальне описання з наведенням їх технологічних характеристик, і вимог техніки безпеки та правил обслуговування.

Для учнів професійно – технічних навчальних закладів. Може бути корисним працівникам переробної галузі агропромислового комплексу