РослинництвоІнноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції рослинництва: посібник-практикум. / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, В. Ф. Ялпачик, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, О. П. Ломейко; ТДАТУ. –  Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2020. – 312 с.

Практикум рекомендований для студентів закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки з дисципліни „Інноваційні технології та обладнання галузі“.