ТОХМГСамойчук К.О. Технологічне обладнання хлібопекарської і макаронної галузі: навчальний посібник / К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка., В.Ф. Ялпачик – Київ: ПрофКнига, 2021. — 372 с.: іл.

Розглянуто будову, принцип дії та класифікацію технологічного обладнання ліній виробництва хлібобулочних та макаронних виробів з урахуванням останніх досягнень науки та вітчизняних виробників техніки.

Для здобувачів вищої освіти спеціальності «Галузеве машинобудування» й «Харчові технології», учнів (слухачів) професійно–технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професіями: тістороб, машиніст тістообробних машин, пекар та інших працівників хлібопекарської і макаронної галузі.