Безымянный

Посібник Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів призначений для поглибленого вивчення першого модуля „Обладнання складів для зберігання зерна і зернопродуктів“ навчальної дисципліни „Обладнання складів“, яка є однією із засадничих за напрямом підготовки дипломованого спеціаліста за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування“ з одержання державного освітнього рівня Магістр. Посібник складається з двох частин – конспекту лекцій і методичних вказівок до виконання практичних робіт загальним об’ємом 32 академічних годин, тематика яких відповідає навчальній робочій програмі, розробленій на кафедрі „Обладнання переробних і харчових виробництв“ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика і затвердженій Методичною радою Таврійського агротехнологічного університету (ТДАТУ, м. Мелітополь).

Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів: навчальний посібник  В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко , В.О. Верхоланцева , Н.О. Паляничка , Л.М. Кюрчева , В.Г. Циб – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 293 с.