«Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв»

Рік заснування: 2004

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Наукова школа з проблем розробки технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв була заснована у 2004 році к.т.н., професором Ялпачиком Ф.Ю. Фундаментальні і прикладні дослідження членів школи спрямовані на розробку основ гомогенізації та диспергування харчових мікроемульсій, оптимізації технологій та обладнання низькотемпературного зберігання плодоовочевої продукції, створення нових високоефективних дробарок зернової сировини і струминних змішувачів рідких компонентів.

На основі провідних положень школи вперше в Україні:

– розроблено теорію диспергування жирової фази молока, завдяки чому створено передумови для промислового виробництва нового енергозберігаючого обладнання для гомогенізації та вирішення проблеми недостатньої техніко-технологічної ефективності переробки молока та виробництва молочних продуктів в Україні.

– розроблені технології заморожування плодоовочевої сировини для вирішення проблеми недостатньої ефективності низькотемпературного її зберігання.

За останні роки школа має значні досягнення в напрямку створення гомогенізаторів для молокозаводів і молокопереробних підприємств країни. За період існування школи підготовлені 3 доктори і 11 кандидатів технічних наук.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ

 • оптимізація процесу диспергування молочних емульсій;
 • дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання плодоовочевої продукції;
 • дослідження процесу переробки та зберігання зернової та рослинної сировини;
 • оптимізація процесу струминного змішування напоїв;
 • дослідження процесів перемішування та замісу пластичних мас.

ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ

ЯЛПАЧИК ФЕДІР ЮХИМОВИЧ 

Зав_Ялпачик

Кандидат технічних наук, професор кафедри “Обладнання переробних і харчових виробницт”

Профіль Google Scholar

Засновник наукової школи Федір Юхимович Ялпачик почав трудову і наукову діяльність з 1976 року асистентом кафедри „Теплотехніка і гідравліка“. В 1979 році підготував і захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за тематикою галузевого машинобудування в Саратовському інституті механізації сільського господарства.

Період з 1980 по 1998 пов’язаний з роботою Федора Юхимовича на кафедрі „Механізація тваринницьких ферм“ на посадах ст. викладача, в.о. доцента, доцента. Деякий час він виконував обов’язки завідувача кафедри. Працюючи на кафедрі МТФ, Ф.Ю. Ялпачик займався науковими дослідженнями за напрямком механізації приготування кормів, зокрема удосконаленням машин для їх подрібнення. Була практично завершена дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук, але за деякими об’єктивними обставинами, до захисту вона не була представлена.

З вересня 1998 року Федір Юхимович був призначений завідувачем кафедри „Механізація переробки і зберігання сільськогосподарської продукції“ (МПЗСГП).

В 2000 році Ф.Ю. Ялпачик почав працювати деканом факультету Механізації сільського господарства з одночасним виконанням за сумісництвом обов’язків завідувача кафедри МПЗСГП, яка в 2005 році була перейменована в кафедру „Обладнання переробних і харчових виробництв“.

У тому ж 2005 році Федір Юхимович обійняв посаду декана знов створеного факультету «Переробка і зберігання продукції сільського господарства», який в 2007 році був перейменований у факультет інженерії і комп’ютерних технологій.

В 2007 році Федір Юхимович перейшов до завідування кафедрою ОПХВ.

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності Ф.Ю. Ялпачика складає 42 роки, упродовж яких ним написано та видано близько 200 наукових та науково-методичних робіт. Серед них 12 підручників і навчальних посібників з грифами Міністерств аграрної політики та освіти і науки України, 45 авторських свідоцтв і патентів. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації, спрямовані на вдосконалення параметрів роботи обладнання переробних і харчових виробництв.

За роки плідної праці Федір Юхимович багаторазово заохочувався подяками, преміями та цінними подарунками, був нагороджений відзнаками «Знак Пошани», «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ та ІІІ ступенів, «Заслужений викладач ТДАТУ».

За вагомий особистий внесок у розвиток і розбудову кафедри обладнання переробних і харчових виробництв, значні досягнення у справі підготовки висококваліфікованих фахівців та науково-педагогічних працівників, особисті досягнення у науково-технічній діяльності та значний вклад у розвиток освіти кафедра, яку він очолював, переіменована в кафедру «Обладнання переробних та харчових виробництв імені професора Ф.Ю.Ялпачика».

Основні праці:

 1. Лабораторний практикум з дисципліни „Процеси і апарати“: Навчальний посібник/ В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, В.С. Бойко, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, В.Г.Циб – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 275 с.
 2. Посібник для підготовки наладчика обладнання переробних виробництв: Навчальний посібник/ В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Циб, А.А. Пупинін. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 500с.
 3. Практикум з ремонту обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник. /В.Ф.Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Циб. – Мелітополь : Видавничий будинок Меліт.міської друкарні, 2015.-235с.
 4. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції/ В.Ф. Ялпачик, В.О. Олексієнко, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. Навчальний посібник: Практикум – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2015. – 196с.
 5. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств: Навчальний посібник: Практикум. / В.Ф. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.Г. Циб, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Шпиганович / Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 235 с.
 6. Розрахунки обладнання харчових виробництв/ Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко О.В., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Навчальний посібник.– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264с
 7. Машини та обладнання для хлібопекарського виробництва: Підручник/О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с.
 8. Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних підприємств. Навчальний посібник/ Ф.Ю. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. – Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 156с.

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Наукові концептуальні положення наукової школи з 2018 року успішно удосконалюються доктором технічних наук Самойчуком Кирилом Олеговичем.

САМОЙЧУК КИРИЛО ОЛЕГОВИЧ 

15

Завідувач кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, доктор технічних наук 

Профіль Google Scholar

Самойчук К.О. здобув вищу освіту у Таврійській державній агротехнічній академії за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і отримав диплом магістра з відзнакою. Трудовий шлях розпочав у вересні 2002 року на посаді асистента кафедри механізації переробки сільськогосподарської продукції Таврійської державної агротехнічної академії. Науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальностю 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» присуджено у 2009 році після захисту дисертації на тему «Обґрунтування параметрів і режимів роботи протитечійно-струминної гомогенізації молока».

В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв.

В грудні 2018 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук в Харківському державному університеті харчування та торгівлі за темою «Розвиток наукових основ процесу гідродинамічного диспергування молочних емульсій».

З січня 2019 р. – працює на посаді завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика.

Під керівництвом д.т.н. К.О. Самойчука підготовлено до захисту 2 кандидатські дисертації.

Самойчук К.О. має більше 200 публікацій, серед яких 2 наукові монографії, 9 посібників і підручників, 46 патентів, більше 100 статей у фахових наукових виданнях, більше 15 – у закордонних виданнях (включаючи 3 публікації в журналах, включених до наукометричної бази Scopus).

Наукові інтереси вченого: удосконалення процесів та обладнання переробних і харчових виробництв;  гомогенізація та диспергування емульсій;  процеси струминного змішування рідин;  методологія досліджень процесів машинобудівної в т.ч. харчової й переробної галузі.

Основні публікації:

 1. Ялпачик В.Ф. Розрахунки обладнання харчових виробництв/ Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко О.В., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Навчальний посібник.– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264с
 2. Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Циб В.Г. Процеси і апарати харчових виробництв. Гідромеханічні процеси. Підручник.– – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.
 3. Дейниченко Г.В. Протитечійно-струминна гомогенізація молока: Монографія/ Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні , 2017. – 188 с
 4. Samoichuk K. Investigation of homogenization of milk in a pulsation machine with a vibrating rotor/ K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // East Europe Journal 6/11 (84). – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016. – P. 16-21.
 5. Samoichuk, K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization [Text] / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V.Oleksiienko, N.Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016. – Vol. 6, P. 3–10.
 6. Kovalyov A. Experimental investigations of the parameters of the jet milk homogenizer with separate cream supply / A. Kovalyov, K. Samoichuk, N. Palyanichka, V. Verkholantseva, V. Yanakov // Technology audit and production reserves, – 2017. №2/3 (34). – P. 33–38.
 7. Viunyk O., Samoichuk K., Smielov А., Panina V. Experimental investigations of the process of mixing liquids in a counter-jet mixer// Slovak international scientific journal: Bratislava – № 14, (2018). – Vol. 1. – 2018. – Р. 32–37.
 8. Deynichenko G., Samoichuk K., Yudina T., Levchenko L., Palianychka N., Verkholantseva V., Dmytrevskyi D., Chervonyi V. Parameter optimization of milk pulsation homogenizer /Journal of Hygienic Engineering and Design. Vol. 24. Р 63–67. Macedonia. 2018.
 9. Samoichuk K., Zahorko N., Oleksiienko V., Petrychenko S. Generalization of Factors of Milk Homogenization // Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 191–198.

 ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

ЯЛПАЧИК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

17

Доктор технічних наук, професор кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика»

Профіль Google Scholar

Володимир Федорович Ялпачик в 2000 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю “Механізація сільського господарства” та здобув кваліфікацію магістра. В 2004 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. . В 2012 році в спецраді Одеської державної академії холоду захистив дисертацію за темою «Розвиток наукових основ енергозберігаючих технологій заморожування та низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини» та здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

З 2013 – до теперішнього часу – професор кафедри ОПХВ ім. Ф.Ю.Ялпачика ТДАТУ.

На початок 2020 року у нього видано 114 наукових робот з них 14 авторських свідоцтв.

Основний напрямок наукової діяльності – енергозберігаючі технологічні процеси заморожування та низькотемпературного довготривалого зберігання плодоовочевої продукції на основі їх математичного моделювання.

Основні публікації:

 1. К.О. Самойчук, В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Циб. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 170 с.
 2. Ялпачик В.Ф. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів. / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко , В.О. Верхоланцева , Н.О. Паляничка , Л.М. Кюрчева , В.Г. Циб – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 293 с.
 3. Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: Монографія / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко, Л.М. Кюрчева, С.Ф. Буденко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.
 4. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.

ЛОМЕЙКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

12Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Обладнання переробних і харових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, проректор з науково-педагогічної роботи ТДАТУ»

Профіль Google Scholar

Олександр Петрович Ломейко в 1997 році отримав вищу освіту в Таврійській державній агротехнічній академії за спеціальністю «Механізація сільського господарства»,   де і залишився працювати.

За час трудової діяльності працював викладачем, доцентом, заступником декана і деканом факультета та проректором ТДАТУ.

В 2007 році в Одеській державній академії холоду Олександр Петрович захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання».

На початок 2020 року має 124 публікації, з них 52 наукових та 72 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 публікація у періодичному виданні, який включено до науко метричної бази Sсopus, 48 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, 1 монографія, 2 патенти на корисну модель України, 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: заморожування та вакуумне охолодження плодів, овочів і ягід; термодинамічні процеси; насосні установки; проектування переробних підприємств; автоматизація освітнього процесу у ВНЗ.

Основні публікації:

 1. Петриченко С. В., Олексієнко В. О., Ломейко О. П. Аналіз дозаторів пакувальних машин для сипучих матеріалів //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 1. с. 35-42.
 2. Самойчук К. О., В’юник О. В., Ломейко О. П., Галько С. В. Теорія та практика використання струминного змішування в сільськогосподарській та харчовій галузях економіки України // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 2. с. 55-64.
 3. Ломейко О. П. Теоретичне дослідження використання технології вакуумного охолодження при зберіганні продукції рослинництва/О. П. Ломейко, Л. В. Єфіменко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2015. т.Вип. 15,N т. 4.-С.56-65
 4. Ломейко О. П. Термодинамічний і тепловий підходи до стійкості фаз під час кипіння рідини/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2014. т.Вип. 14,N т. 3:Технічні науки.-С.174-185

ОЛЕКСІЄНКО ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

02Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика»

Профіль Google Scholar

Олексієнко Вадим Олександрович в 1989 році з відзнакою закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства. Має близько 10 років досвіду роботи на інженерних посадах, інженер-механік першої категорії.

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1999 р. на посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача та доцента кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Кандидат технічних наук, в 2006 році захистив дисертацію на тему: “Підвищення ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових кормодробарок” за спеціальністю 05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» в спеціалізованій вченій раді К 18.819.01 Таврійської державної агротехнічної академії.

За роки викладацької діяльності у співавторстві видано 7 підручників, навчальних посібників, і лабораторних практикумів, 1 монографія.

Галузь наукових інтересів: подрібнення і сепарація зернової сировини; гранулювання вторинної рослинної сировини.

Основні публікації:

 1. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.
 2. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274.
 3. Ялпачик В.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, В.О. Олексієнко, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 196 с.
 4. Samoichuk, K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization[Text] / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V.Oleksiienko, N.Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016. – Vol. 6, P. 3–10.

 ПАЛЯНИЧКА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

05Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика»

Профіль Google Scholar

Паляничка Надія Олександрівна. В 2007 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію та отримала диплом спеціаліста з обладнання переробних і харчових виробництв.

У травні 2013 року в Донецькому національному  університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв на тему «Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації молока».

На початок 2020 року має 164 публікації, з них 103 наукових та 61 навчально-методичного характеру, у тому числі 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, 42 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 2 монографії, 42 патенти на корисну модель України, 5 навчальних посібників та 2 лабораторних практикуми.

Наукова робота Палянички Н.О. спрямована на дослідження обладнання для гомогенізації дрібнодисперсних емульсій.

Основні публікації:

 1. Є.В. Михайлов, С.В. Кюрчев, О.С. Колодій, Н.О. Задосна, В.О. Верхоланцева, Л.М. Чернишова, Н.О. Паляничка.Технічні засоби післязбиральної обробки насіння соняшнику/.– Мелітополь, Видавничо – поліграфічний центр ТОВ “Форвардпресс„ -2019 р. – 203 с.
 2. Ялпачик В.Ф. Розрахунок обладнання харчових виробництв: Навчальний посібник/ В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, В.С. Бойко, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Клевцова, Н.О. Паляничка. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 264 с.
 3. Tokar A. Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products / A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018, №4/11 (94). – P. 55-60. SCOPUS
 4. Samoichuk, K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization[Text] / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V.Oleksiienko, N.Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016. – Vol. 6, P. 3–10.

 ВЕРХОЛАНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

19Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика»

Профіль Google Scholar

Верхоланцева Валентина Олександрівна. В 2010 році закінчила Таврійський державний агротехнологічний університет та отримала диплом магістра з обладнання переробних і харчових виробництв.

У червні 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.02  Вінницького національного аграрного університету була захищена дисертаційна робота на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв на тему «Обґрунтування режимних параметрів охолодження  зернової сировини у процесі зберігання». Диплом № ДК № 037762 від 29.09.2016р.

За період роботи на кафедрі «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»  ТДАТУ Верхоланцева В.О. має близько 180 наукових праць, серед них 11 публікацій у Scopus, 4 монографії, 15 патентів на корисну модель України, 3 навчальних посібника та 3 лабораторних практикуми.

Наукова робота Верхоланцевої В.О. спрямована на дослідження процесів зберігання та подальшої переробки сільськогосподарської продукції, заснованих на розробці енергозберігаючого обладнання для заморожування ягід та плодів.

Основні публікації:

 1. Ялпачик В.Ф. Лабораторний практикум з дисципліни «Процеси і апарати»: Навчальний посібник. / В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, В.С. Бойко, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, В.Г.Циб – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 275 с.
 2. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.
 3. Palamarchuk, S. Kiurchev, V. Verkholantseva, N. Palianychka, O. Hryhorenko Optimization of the Parameters for the Process of Grain Cooling // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy – 2018. Chapter No.: 94. – P. 981-988. Web of Science
 4. Deynichenko G. Parameter optimization of milk pulsation homogenizer / G. Deynichenko, K. Samoichuk, T. Yudina, L. Levchenko, N. Palianychka, V. Verkholantseva, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi // Journal of Hygienic Engineering and Design – 2018. Vol. 24. – p. 63-67.

ТАРАСЕНКО ВІРА ГРИГОРІВНА 

18Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»

Профіль Google Scholar

 У 2005 році з відзнакою закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію магістра.

У 2015 році захистила дисертацію кандидата технічних наук за темою «Технологічно-конструктивне обґрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання» у спеціалізованій вченій раді Вінницького національного аграрного університету. Спеціальність 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Автор понад 20 наукових робіт, опублікованих у фахових виданнях та 30 патентів на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – оптимізація режимів зберігання сільськогосподарської продукції; процеси зберігання та холодильної обробки харчової сировини

Основні публікації:

 1. Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Мікульонок І.О., Циб В.Г.Процеси і апарати харчових виробництв. Механічні процеси і технології надвисокого тиску. Підручник. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.
 2. Лабораторний практикум з холодильного устаткування для підготовки фахівців зі спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник / В.Ф.Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 203 с.
 3. Tokar A. Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products / A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018, №4/11 (94). – P. 55-60. SCOPUS
 4. Tokar A. Development of reciptures of canned smothies made from zucchini and fruits // A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // EUREKA: Life Sciences, – 2018, Vol. 4, – P. 56–62.

ФУЧАДЖИ НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

12Кандидат технічних наук

В 2001 р. закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

Дисертацію за темою “Оптимізація технологічного процесу лущення власнокруп’яних  культур” захистила у спеціалізованій вченій раді Херсонського національного технічного університету у 2006 році.

Основний напрямок наукової діяльності: первинна обробка та зберігання продукції рослинництва, розробка відповідного обладнання.

Основні публікації:

 1. Фучаджи Н.О., Ялпачик Лущильний пристрій ударної дії – Техніка АПК. – 2004. – №12. – с. 27 – 28
 2.  Фучаджи Н.О. Дослідження процесу лущення гречки// Вісник аграрної науки Причорномор'я: Наукове фахове видання. – Миколаїв: МДАУ – 2007. – Вип. 2(41). – С.40 – 43.
 3. Фучаджи Н.О. Аналіз напрямків вдосконалення конструкцій сучасних обрушувальних машин – Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні дослідження: Наукове фахове видання.– Львів: Львів. національний агроуніверситет, 2008. – №12. – Т. 1. – С.386 – 392.
 4. Фучаджи Н.О., Кюрчева Л.М. Практикум по основам розрахунку конструкційних елементів обладнання харчової промисловості: Навчальний посібник. – Мелітополь: ПП Белень Л.В. – 2010. – 209 с.: іл., укр

ЯНАКОВ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ 

07Кандидат технічних наук, доцент кафедри “Готельно-ресторанна справа та системний аналіз” Мелітопольського інституту державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”

Профіль Google Scholar

Закінчив ТДАТА у 1996 році, диплом з відзнакою, спеціальність інженер-механік, спеціалізація “Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції”. В 2011 році захистив дисертацію “Обґрунтування параметрів і режимів роботи тістомісильної машини періодичної дії” на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12. ″Процеси і обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв″.

Автор та співавтор 192 наукових праць, з них 120 наукових та  72 навчально-методичного характеру. Серед них: 56 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях,  3 монографії, 1 патент на корисну модель України.

Основні публікації:

 1. Янаков, В. П. Аналіз викладення основ роботи хлібопекарних, макаронних та кондитерських печей [Текст] / В. П. Янаков // Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-та: наукове фахове видання / ТДАТУ.– Мелітополь, 2019. Вип. 19. Т.1. – С. 78–87.
 2. Янаков, В. П. Исследование терминологии замеса теста [Текст] / В. П. Янаков // Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-та: наукове фахове видання / ТДАТУ.– Мелітополь, 2018. Вип. 18. Т.1. – С. 261–269.
 3. Янаков, В. П. Адаптация тестомесильных машин к корабельным условиям эксплуатации [Текст] / В. П. Янаков // Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-та: наукове фахове видання / ТДАТУ.– Мелітополь, 2017. Вип. 17. Т.1. – С. 68–77.
 4. Янаков, В. П. Аналіз фундаментальних досліджень у технологічній операції заміс тіста [Текст] / В. П. Янаков // Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-та: наукове фахове видання / ТДАТУ.– Мелітополь, 2012. Вип.12. Т.2. – С.225–233.

КЛЕВЦОВА (ШПИГАНОВИЧ) ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

19Кандидат технічних наук

У 2006 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв» і почала працювати на посаді асистента в ТДАТА. В 2011 році захистила дисертацію на тему: “Вдосконалення процесу попередньої сепарації зерна в дробарці прямого удару” за спеціальністю 05.05.11 (Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва в спеціалізованій раді Таврійської державної агротехнічної академії.

Основний напрямок наукової діяльності «Процес сепарації зерна в дробарках»

Основні публікації:

 1. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств: Навчальний посібник: Практикум. /В.Ф. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.Г. Циб, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Шпиганович / Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 235 с.
 2. Розрахунки обладнання харчових виробництв/ Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко О.В., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Навчальний посібник.– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264с
 3. Шпиганович Т.О., Ялпачик О.В. Обґрунтування конструктивних параметрів дробарки зерна прямого удару з попередньою сепарацією зернового матеріалу. / Праці ТДАТУ. – Мелитополь: ТДАТУ. Вип. 14, том 1. – 2014.
 4. Клевцова Т. О. Методи математичного моделювання, що застосовуються для процесу сепарації зерна / Т. О. Клевцова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2014. – Вип. 14, т. 1. – С. 46-51.
 5. Шпиганович Т.О. Дробарка прямого удару з попередньою сепарацією зернового матеріалу / Т.О. Шпиганович // Вісник Харьківського Национального техн.. універс. с.-г. «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв». Вип. 74. Харьков. 2008. С. 105 -111.

КУЗЬМІНСЬКА (ЗМЄЄВА) ІННА МИКОЛАЇВНА 

03Кандидат технічних наук

Профіль Google Scholar

У 2001 році закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства» за ОС магістра.

З 2004 року працювала на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв Таврійського державного агротехнологічного університету.

Дисертацію на тему «Обґрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку» захистила у 2015 році.

Основний напрямок наукової діяльності «Обґрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу харчових продуктів»

Основні публікації:

 1. Змєєва І. М., Ялпачик В. Ф. Зниження піноутворення при розливі харчових рідин //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 1. с. 108-114.
 2. Змєєва І.М. Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора / І.М. Змєєва // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2017. – Вип. 17. – Т.3. – С. 200 – 209.
 3. Змєєва І.М. Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора [Текст] / І.М. Змєєва, О.В. Бондаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2018. – Вип. 18. – Т.1. – С. 236 – 245.
 4. Змєєва І.М. Сепарація зернових сумішей у повітряному каналі / І.М. Змєєва С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2019. – Вип. 19. – Т.1. – С. 87 – 91.

КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

КовальовАсистент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»

Профіль Google Scholar

Закінчив ТДАТА у 2003 році, спеціальність інженер-механік. З 2005 року працював в ТДАТА, з 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі ТДАТУ. Закінчив написання дисертації, яка пройшла попередній розгляд та рекомендована до захисту за темою “Обґрунтування параметрів і розробка конструкції струминно–щілинного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків” на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11. ″Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва″.

Автор і співавтор 85 наукових праць, з яких понад 25 статей за темою дисертаційних досліджень, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 5 творів навчально-методичного характеру, 8 патентів на корисну модель України. Основні результати наукових досліджень та роботи студентського наукового гуртка висвітлені, обговорені та схвалені у більш ніж 50 працях, які були представлені на науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

Сфера наукових інтересів – диспергування молочних емульсій, альтернативні джерела енергії, проблематика міських агломерацій.

Основні публікації:

 1. Самойчук К. О., Сєрий І. С., Ковальов О. О. Розробка промислового зразку та оцінка економічної ефективності впровадження струминно-щілинного гомогенізатора молока //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 1. с. 15-25.
 2. Самойчук К. О., О. О. Ковальов., О. С. Колодій., І. О. Сєрий. Оптимізація експериментальних параметрів та визначенняекспериментального значення критерію Вебера струминно-щілинного гомогенізатора молока/ Праці ТДАТУ, ТДАТУ імені Дмитра Моторного – Мелітополь: 2019. – Вип19. – Том3. С 78-85.
 3. Самойчук К. О., Ковальов О. О., Борохов І. В., Паляничка Н. О. Аналітичні дослідження енергетичних показників і параметрів якості струминно-щільового гомогенізатора молока // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. С. 3–18.
 4. Самойчук К. О., Ковальов О. О., Паляничка Н. О., Колодій О. С., Лебідь М. Р. Експериментальні дослідження параметрів струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків щільового типу// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 117–129.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ

 – Ялпачик В.Ф. на тему «Розвиток наукових основ енергозберігаючих технологій заморожування та низько температурного зберігання плодоовочевої сировини» за спеціальністю 05.18.13 –технологія консервних і охолоджених харчових продуктів (2011)

– Самойчук К.О. на тему «Розвиток наукових основ гідродинамічного диспергування молочних емульсій» за спеціальністю 05.18.12 – процеси і обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв (2018).

– Ломейко О.П. на тему «Обоснование процесса загрузки плодовой, овощной, ягодной продукции и параметров питателя-насоса флюидизационного аппарата» зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових,  мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2005)

– Олексієнко В.О. на тему «Підвищення ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових кормодробарок» зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (2006)

– Фучаджи Н.О. на тему «Оптимізація технологічного процесу лущення власнокрупʹяних культур» зі спеціальності 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва (2006)

 – Янаков В.П. на тему «Обгрунтування параметрів і режимів роботи тістомісильної машини періодичної дії» зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових,  мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2011)

– Шпиганович Т.О. на тему «Вдосконалення процесу попередньої сепарації зерна в дробарці прямого удару» зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (2011)

– Паляничка Н.О. на тему «Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації молока» зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових,  мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2012)

– Змєєва І.М. на тему «Обгрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку» зі спеціальності зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2014)

– Тарасенко В.Г. на тему «Технологічно-конструктивне обґрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання» зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2015)

– Верхоланцева В.О. на тему «Обґрунтування режимів параметрів охолодження зернової сировини у процесі зберігання» зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2016)

 СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ 

 • Розроблене енергоефективне обладнання для гомогенізації та диспергування емульсій: протитечійно-струминний, пульсаційний поршньовий, пульсаційний з ротором, що вібрує, та струминний з роздільною подачею вершків гомогенізатори молока;
 • Розроблені рекомендації по облаштуваннюсховища для зберігання сільськогосподарської продукції із застосуванням охолодження;
 • Розроблено вібраційну інфрачервону та віброконвеєрну сушарки зернових та олійних культур;
 • Розроблено енергозберігаючу технологію та обладнання для заморожування та низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини;
 • Розроблено пальцеву дробарку для подрібнення та гравітаційної сепарації зернового матеріалу
 • Розроблено струминний змішувач безалкогольних напоїв.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Основні наукові статті

 1. Samoichuk K., Zahorko N., Oleksiienko V., Petrychenko S..Generalization of Factors of Milk Homogenization // Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 191–198.
 2. Deynichenko G., Samoichuk K., Yudina T., Levchenko L., Palianychka N., Verkholantseva V., Dmytrevskyi D., Chervonyi V. Parameter optimization of milk pulsation homogenizer /Journal of Hygienic Engineering and Design. Vol. 24. Р 63–67. Macedonia. 2018. (SCOPUS, CAB Abstracts database, CABI Full text repository database, Food Science and Technology database, Global Health database , German National Library of Science and Technology (TIB), University Library of Hanover)
 3. Viunyk O., Samoichuk K., Smielov А., Panina V. Experimental investigations of the process of mixing liquids in a counter-jet mixer// Slovak international scientific journal: Bratislava – № 14, (2018). – Vol. 1. – 2018. – Р. 32–37.
 4. Kovalyov A. Experimental investigations of the parameters of the jet milk homogenizer with separate cream supply/ A. Kovalyov, K. Samoichuk, N. Palyanichka, V. Verkholantseva, V. Yanakov // Technology audit and production reserves, – 2017. №2/3 (34). – P. 33–38.
 5. Samoichuk. K.Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drink/ K. Samoichuk, O.Poludnenko, N.Palyanichka, V. Verkholantseva, S. Petrychenko // Technology audit and production reserves, Poltava State Agrarian Academy: Poltava. – 2017. №2/3 (34). – P. 41–59. (Ulrich’s Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles)
 6. Samoichuk K. Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor/ K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // East Europe Journal 6/11 (84). – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016. – P. 16-21. (Scopus, CrossRef, American Chemical Society, EBSCO, Index Copernicus, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library DOAJ ResearchBib, Polska Bibliografia Naukowa, Directory of Research Journals Indexing, Directory Indexing of International Research Journals, Open Academic Journals Index, Sherpa/Romeo)
 7. Samoichuk, K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization [Text] /K. Samoichuk, S. Kiurchev, V.Oleksiienko, N.Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016. – Vol. 6, P. 3–10. doi: 10.21303/2504-5695.2016.00236 (Scopus, ReserchBib, Journalindex, ESJI, IndianScience.in) http://eu-jr.eu/life/article/view/236
 8. Palamarchuk I, Kiurchev S., Kiurcheva L., Verkholantseva V. Analysis of main charac-teristics of infrared drying in the moving layer of grain produce // International Research and Practice Conference «Modern development pathes of agricultural production: trends and innovations». 23-24 October 2018.
 9. Palamarchuk I, Kiurchev S.,, Verkholantseva V., Palyanichka N., Hryhorenko О. Optimization of the parameters for the process of grain cooling // V Międzynarodowa Konferencja ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII techniki, technologie, innowacje 20-22 czerwca 2018r.– Krynica-Zdrój. S. 91.
 10. I0. Palamarchuk, S. Kiurchev, V. Verkholantseva, N. Palianychka, O. Hryhorenko Optimization of the Parameters for the Process of Grain Cooling // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy – 2018. Chapter No.: 94. – P. 981-988. Web of Science
 11. Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grainEastern European Journal of Enterprise Technologies.–2018.–Vol. 2/11(92).– P. 39–47.
 12. Tokar A. Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products / A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018, №4/11 (94). – P. 55-60. SCOPUS
 13. 13.Tokar A. Development of reciptures of canned smothies made from zucchini and fruits // A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // EUREKA: Life Sciences, – 2018, Vol. 4, – P. 56–62.
 14. Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts.EUREKA: Life Sciences, (2), 41-46
 15. Priss O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S., Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A., Zolovska O., Bandurenko H. Effect of abiotic factors on the respiration intensity of fruit vegetables during storage.Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2017.–Vol. 6/11(90).– P. 27–34.
 16. Priss O., Danchenko O., Evlash V., Zhukova V., V. Verkholantseva, D. Stepanenko The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers.Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 28–34.
 17. Osokina К. Substantiation of the use of spice plants for enrichment of wheat bread/ К. Osokina, О. Kostetska, V. Gerasymchuk, L. Voziian, O. Telezhenko, L. Priss, V. Zhukova , V. Verkholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2017, №4/11 (88). – P. 16-22.
 18. Priss. O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S.,Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A. Investigation of the respiration rate during storage of fruit vegetables under the influence of abiotic factors.EUREKA: Life Sciences. – 2017.– Vol. 6– P. 10-15.
 19. Osokina N., Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziyan V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verkholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread.EUREKA: Life Sciences. – 2017. –Vol.4. – P. 26–34.
 20.  20. Priss O., Burdina I., Kiurchev S., Verkholantseva V., Stepanenko D. Effect of seed sowing period on polyphenolic compounds content in basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions. Technology audit and production re-serves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 42–45
 21. Kiurchev S Linear and nonlinear relationship of wheat storage characteristics/ S. Kiurchev, V. Vercholantseva // Canadian Scientific Journal, ISSUE 1. 2015:VOLUME 2, 10 – 15рр
 22. O. Lomeyko, L. Yefimenko, V. Tarasenko, O. Dereza Vacuum cooling technolo-gy for pre-cooling of cher-ry fruits // International Research and Practice Conference «Modern development pathes of agricultural production: trends and innovations». 23-24 October 2018.
 23. Samoichuk K. Investigation of homogenization of milk in a pulsation machine with a vibrating rotor/ K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // East Europe Journal 6/11 (84). – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016. – P. 16-21.

Монографії

 1. Дейниченко Г.В. Протитечійно-струминна гомогенізація молока: Монографія / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні , 2017. – 188 с.
 2. Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: Монографія / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко, Л.М. Кюрчева, С.Ф. Буденко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.
 3. Ялпачик Ф.Ю.Процесси тістомісильних машин/ Ф.Ю. Ялпачик, В.П. Янаков. – Вижниця.: Черемош, – 2014. – 161 с.
 4. Удосконалення процесів та обладнання харчової індустрії У 31 [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. Г. В. Дейниченка. Харків : Факт, 2019. 276 с.
 5. Olha Prokopova, Oksana Liaska, Valentyna Verkholantseva Peculiarities of the competitive specialists training in agricultural higher education institutions: social and humanitarian dimensions. – Scientific achievements in enviromental and life science, Polish Ukrainian cooperation. Scientific monograph. Монографія Scientific monograph. Vol. II. Монографія ISBN: 978-83-65180-20-9, Kraków, 2018, p.141  (англійський) (105-114).

 6. Технічні засоби післязбиральної обробки насіння соняшнику/Є.В. Михайлов, С.В. Кюрчев, О.С. Колодій, Н.О. Задосна, В.О. Верхоланцева, Л.М. Чернишова, Н.О. Паляничка. – Мелітополь, видавничо – поліграфічний центр ТОВ “Форвардпресс„.-2019р. – 203 с.
 7. Mykhailov Ye., Golebiewski J., Kiurchev S., Hutsol Т., Kolodii O., Nurek T., Glowacki Sz., Zadosna N., Verkholantseva V., Palianychka N., Kucher О. Economic and technical efficiency of sunflower seed processing. Monograph. – Warszawa: 2020. – 158 с.
 8. Samoichuk K. O., Palianychka N. O. Impulse milk homogenisation: Collective monograph / Modern engineering research topical problems, challenges and modernity. – Prague, Czech, Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 460–479.

Посібники