Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв була створена у 2003 році та функціонує в складі машинобудівного факультету Луцького національного технічного університету. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
Вивчення дисциплін за спеціальностями проводиться за навчально-методичними розробками, що здійснені професорсько-викладацьким складом кафедри.
Студенти щороку беруть активну участь в студентських конференціях, конкурсах та олімпіадах, вони є призерами всеукраїнських студентських олімпіад. Випускники кафедри поповнили трудові колективи ПрАТ “Волиньхолдінг”, ПАТ “Луцьк-Фудз”, ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”, ДП “Луцький спиртогорілчаний комбінат”, ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” та інші.
Для студентів, які володіють іноземними мовами, в Луцькому НТУ створені всі умови для навчання за програмами подвійних дипломів та проходження практики в європейських університетах.
Науковий напрям кафедри – розробка і удосконалення технологій та обладнання переробних і харчових виробництв. Результати наукових досліджень членів кафедри відображаються в дисертаціях, монографіях, звітах із виконання науково-дослідних робіт, статтях у фахових виданнях України та закордонних виданнях, виступах на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.
Колектив кафедри активно залучає студентів до науково-дослідної роботи. Щорічно за матеріалами студентської науково-дослідної роботи проводяться наукові конференції та публікуються наукові роботи студентів.
Члени кафедри входять до складу редколегій збірників наукових статей «Сільськогосподарські машини», та «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті», які включені до фахових видань (категорія «Б»). Статтям у збірниках присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта DOI.
Викладачі кафедри проходять стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях як в Україні, так і за кордоном з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом.
Для студентів усіх курсів викладачами кафедри організовуються екскурсії на підприємства переробної та харчової галузей промисловості Волинської області і України, що дозволяють студентам ознайомитися із виробництвом та закріпити набуті теоретичні знання, а також обрати місце проходження виробничої практики і майбутнє місце роботи.
Для закріплення отриманих в освітньому процесі знань створена потужна база практики, що дає змогу студентам застосувати свої знання на виробництві та поглибити здобуті навички зі спеціальності.
Кафедра в своїй роботі співпрацює з аналогічними кафедрами закладів вищої освіти в Україні та за кордоном. Така співпраця дозволяє сформувати актуальну тематику науково-дослідної та навчальної роботи кафедри, результатом якої є наукові розробки.