• Янаков В.П.  Анализ интенсификации приготовления теста. / В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійська держ. агротехнологічна акад. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічної акад. – Мелітополь.: ТДАТА, – 2010. – Вип.10. Т.1. – С.40–47.
 • Янаков В.П.  Сравнительный эксперимент в тестоприготвлении. / В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-та. – Мелітополь.: ТДАТУ, – 2010. – Вип.10. Т.3. – С.184–193.
 • Ялпачик В.Ф. Моделювання процесу деформації у ягоді винограду при заморожуванні / В.Ф. Ялпачик, В.М. Малкіна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010. – Вип.10. – Том.1.– С. 3 – 8.
 • Ялпачик В.Ф. Коэффициент теплопроводности как критерий оценки режимов замораживания и хранения сельскохозяйственной продукции / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010. – Вип.10. – Том. 3. – С. 199 – 208.
 • Тарасенко В.Г. Змінення властивостей плодів кабачків у процесі заморожування і тривалого зберігання [Текст] / В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 10 Т.3 Мелітополь: ТДАТУ, 2010. с. 106-112.
 • Самойчук К.О., Зниження піноутворення при протитечійно-струменевій гомогенізації молока / К.О.Самойчук // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2010. – Вип. 10., т.1. – С. 99-106.
 • Самойчук К.О.,  Аналіз сил, що діють на жирову кульку під час гомогенізації / К.О.Самойчук, Н.О.Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2010. – Вип. 10., т.3. – С. 87-92.
 • Кулінченко В.Р., Деменюк О.М., Ломейко О.П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування. 1. Основи напірного транспортування. / О.П. Ломейко // Науковий журнал Харчова промисловість .- Київ, 2010. – Вип. 9, – С. 77-80
 • Кулінченко В.Р., Деменюк О.М., Ломейко О.П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування. 1.а Основи транспортування гідросуміші трубами. / О.П. Ломейко // Науковий журнал Харчова промисловість .- Київ, 2010. – Вип. 9, – С. 81-84
 • Ломейко О.П., Кулінченко В.Р., Деменюк О.М. Методики розрахунку установок з гідроструминними і лопатевими насосами. / О.П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. – Вип. 10. Т. 3, -С. 215-226
 • Ломейко О.П., Деменюк О.М., Кулінченко В.Р. Принципові схеми установок з гідроструминними і лопатевими насосами./ О.П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. – Вип. 10. Т. 1, -С. 186-194
 • Ломейко О.П., Загорко Н.П. Вакуумне охолодження рослинної сировини./ О.П. Ломейко //Agroexpert. -2010 /№ 8-9 (25-26), -С. 128-129
 • Петриченко С.В. Дослідження тенденцій застосування нових технологій переробки зерна / Л.С. Червінський, Л.О. Сторожук, С.В. Петриченко // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип.10. Т.1-Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 204 с.
 • Петриченко С.В. Аналіз процесу сепарації зерна з використанням сил гравітації / С.В. Петриченко, Л.В. Соболєвська // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 10. Т.3 -Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 234 с.
 • Петриченко С.В. Аналіз конструкцій зерноочисних машин / Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Радев С.Ю. // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 10. Т.3 -Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 234 с.
 • Петриченко С.В. Структурно – параметричний аналіз енергетичних матеріальних потоків в межах фруктосховища / С.В. Петриченко, 0.І. Лобода // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 10. Т.10 -Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 181 с.
 • Паляничка Н.О. Аналіз існуючих гіпотез руйнування жирових кульок / Н. О. Паляничка, О.В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.10, Т.3. – 2010. – С. 48 – 54.
 • Бойко В.С. Дослідження процесу перемішування рідких середовищ у лопатевих мішалках різних конструкцій / В.С. Бойко, В.Ф. Спаі // Праці ТДАТУ. – Вип. 10. Т.1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – С.114 – 121.
 • Верхоланцева В.О. Значення подрібнення у приготуванні корму для тварин. / Ф.Ю. Ялпачик , Н.О. Фучаджи, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.10, Т.3. – 2010. – С. 43 – 47.
 • Ломейко О.П. Вакуумне охолодження рослинної сировини/О. Ломейко, Н. Загорко // Agroexpert. -К., 2010,N № 8/9.-С.128-129
 • Ломейко О. П. Принципові схеми установок з гідроструминними і лопатевими насосами/О. П. Ломейко, О. М. Деменюк, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. т.Вип. 10,N т. 1.-С.186-195
 • Ломейко О.П. Методики розрахунку установок з гідроструминним і лопатевим насосами/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. т.Вип. 10,N т. 3.-С.215-227
 • Ломейко О. П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування 1. Основи напірного транспортування /В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2010,N № 9.-С.77-81
 • Ломейко О. П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування 1. а Основи транспортування гідросуміші трубами/В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2010,N № 9.-С.81-85
 • Ломейко О. П. Практична підготовка студентів за напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” у ТДАТУ/О. П. Ломейко // Організація практичного навчання студентів-екологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об’єктах природно-заповідного фонду: матер. наук.-практ. семінару (17-19 червня, м. Мелітополь) / Укр НДГІ. -Мелітополь, 2010.-С.59-64