Кафедра ОПХВ приймає участь у виконанні НДР “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції”

Підготовлено до друку збірники наукових праць:

Праці ТДАТУ 2013 т7

Праці ТДАТУ 2014 т.1,

Праці ТДАТУ 2015

Праці ТДАТУ 2016

Праці ТДАТУ 2017

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2014

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2015

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2016

Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2017

Щорічно кафедрою:

– готуються до друку 1-3 збірника наукових праць:

– впроваджується у навчальний процес 6-8 наукових розробок для проведення лабораторних робіт.

– одержуються 8-10 патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (взагалі викладачами кафедри опубліковано більше 200 патентів).

– друкуються 2-5 публікацій у міжнародних виданнях, 90-100 – у видавництвах України, 1-2 підручники та навчальні посібники.

– представляють 25-30 доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

– приймає участь  у всеукраїнських виставках зі зразками наукових розробок;

– захищається 1-2 дисертації.