Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика приймає участь у виконанні НДР “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції”
Щорічно кафедрою:
– готуються до друку 1-3 збірника наукових праць:
– впроваджується у навчальний процес 6-8 наукових розробок для проведення лабораторних робіт.
– одержуються 8-10 патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (взагалі викладачами кафедри опубліковано більше 200 патентів).
– друкуються 2-5 публікацій у міжнародних виданнях, 90-100 – у видавництвах України, 1-2 підручники та навчальні посібники.
– представляють 25-30 доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.
– приймає участь  у всеукраїнських виставках зі зразками наукових розробок;
– захищається 1-2 дисертації.

Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету

Праці Таврійського державного агротехнологічного університету наукове фахове видання
Збірники “ПРАЦІ ТДАТУ”, які сформовані та надруковані  кафедрою Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика за останні роки

Снимок