Кафедра ОПХВ приймає участь у виконанні НДР “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції”

Підготовлено до друку збірники наукових праць:

  1.  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14, Т.1. –  182 с. Праці ТДАТУ 2014 т.1,                       Праці ТДАТУ 2013 т7

  2.  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, Т.1. – 266 с. Праці ТДАТУ 2015

  3.  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 16, Т.1. – 277с.  Праці ТДАТУ 2016

  4. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, Т.1. – 222с. Праці ТДАТУ 2017

  5.  Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014.– 136 с. Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2014

  6.  Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015.– 142 с. Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2015

  7.  Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.– 204 с.  Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2016

  8. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017.– 171 с.  Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2017

Щорічно кафедрою:

– готуються до друку 1-3 збірника наукових праць:

– впроваджується у навчальний процес 6-8 наукових розробок для проведення лабораторних робіт.

– одержуються 8-10 патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (взагалі викладачами кафедри опубліковано більше 200 патентів).

– друкуються 2-5 публікацій у міжнародних виданнях, 90-100 – у видавництвах України, 1-2 підручники та навчальні посібники.

– представляють 25-30 доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

– приймає участь  у всеукраїнських виставках зі зразками наукових розробок;

– захищається 1-2 дисертації.