• Янаков В.П.  Специфика методик энергетической модели тестоприготовления. / В.П. Янаков. Мін–во освіти республ. Біларусь, учрежденіе освіти Біларуський держ. аграрний техн. ун-т. Тематич. научн.–техн. збірник. Агропанорама. – Мінськ.: БДАТУ, – 2009. №5. – С.27–30.
  • Ялпачик В.Ф.  Технологічні критерії зберігання заморожених плодів / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко // Обладнання та технології харчових виробництв. Тематичний збірник наукових праць, вип. 20, Донецьк, 2009. – С.310 – 315.
  • Ялпачик В.Ф. Розрахунок економічної ефективності (бізнес-план) по плануванню і організації виробництва замороженої плодоовочевої продукції / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2009.- №2 (118). – С.48 – 50.
  • Ялпачик В.Ф. Розвиток наукових основ зберігання плодово-овочевої продукції у замороженому стані / В.Ф. Ялпачик // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальний випуск №2-09. Дніпропетровськ, 2009. –с.75–78.
  • Подлубна Я.О. Вплив температури на якість гомогенізації / Я.О. Подлубна, К.О. Самойчук // Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, ТДАТУ. – 2009. – Вип. 8, т. 5. – С. 44-45.
  • Подлубна Я.О. Вплив температури на процес гомогенізації молока К.О. Самойчук Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-методичної конференції “Перші наукові кроки” 21-22 квітня 2009 року. – Кам’янець-Подільський, ПП Зволейко Д.Г., 2009.с. 223.
  • Колєснік Ю.Ю. Методика проектування протитечійно-струменевого гомогенізатора молока / Ю.Ю. Колєснік, К.О. Самойчук // Збірник тез доповідей студентів за підсумками першої міжнародно-практичної студентської конференції “Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв” – Донецьк, ДонНУЕТ, 2009. – С. 106 – 108.
  • Степаненко Д.С. Обґрунтування оптимального режиму електроіонізації повітря, застосовуваного для зберігання плодів черешні світло сорту Дачниця./ Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.9, Т.5. – 2009. – С.144-153.