З розвитком великого та малого бізнесу, використанням новітніх технологій і обладнання з’явилась необхідність у новому поколінні фахівців з сучасними знаннями, поглядами та навичками, пристосованими до нових ринкових реалій. Ринок праці потребує фахівця, що вміє користуватися сучасною довідковою літературою, технічними засобами, інформаційними ресурсами та здатен самостійно навчатися. В умовах нових вимог до освітніх стандартів, навчальних програм і планів вагому роль відіграє думка провідних спеціалістів з виробництва. Для нашого регіону в особливій мірі це стосується сировинної і переробної галузей, сільськогосподарського виробництва та машинобудування.

Снимок

Снимок

В межах модернізації моделі фахівця і корегування навчальних планів зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Обладнання переробних і харчових виробництв» (ОПХВ) проводились «Круглі столи» із залученням головних спеціалістів харчових переробних і машинобудівних підприємств Мелітопольського регіону. Такі зустрічі дозволили розробити вдосконалену освітньо-професійну програму здобувачів вищої освіти.

ПРОТОКОЛ №круглого столу робочої групи з розробки моделі фахівця зі спеціальностей «Харчові технології і інженерія” та «Машинобудування» від 19.06.2015 р.

Снимок

Снимок

Снимок