Снимок

Ялпачик В.Ф. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств / Ялпачик В.Ф., Ломейко О.П., Циб В.Г., Ялпачик Ф.Ю., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Шпиганович Т.О. Навчальний посібник: Практикум– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 235с.Надано гриф Міністерства аграрної політики та продовольства України (Лист № 37-128-13/25855 від. 17.12.2013).

Посібник призначений для інженерно-технічних працівників, студентів навчальних закладів ІІІ і ІV ступеня акредитації для використання у навчальному процесі при вивченні дисципліни “Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств”.