Кафедра приділяє багато уваги залученню студентів до наукових досліджень. Всі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, готують їх до участі в олімпіадах.

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів кафедри створено студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Мета і завдання студентського наукового гуртка

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.
  • Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Наукові гуртки 2020-2021 н.р.

Наукові гуртки 2019-2020 н.р.

Наукові гуртки 2018-2019 н.р.

Працюють 8-10 наукових гурків, у яких задіяно 30-40 студентів і усі магістранти. В них студенти обмінюються інформацією щодо особливостей процесів та обладнання харчових виробництв в Україні та світі, готують до публікації наукові статті та наукові роботи для отримання патентів.

За результатами досліджень на конференціях представляється 25-30 доповідей, у тому числі на всеукраїському рівні 10-15 доповідей.

Наукові гуртки 2018

Наукові гуртки 2017

Наукові гуртки 2016

Наукові гуртки 2015

Наукові гуртки 2014

     Студенти отримують 5-8 патентів та авторських свідоцтв,

Вже стало традицією те, що кожного року наші студенти виборюють призові місця на регіональних і Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри, отримують дипломи та грамоти за кращі доповіді на студентських наукових конференціях різного рівня (від внутрішніх до міжнародних) і Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів і робіт.

    Щорічно викладачі кафедри зі студентами друкують більше 100 наукових праць у наукових збірниках та журналах Кам’янець-Подільского, Одеси, Миколаїва, Херсону та інш.