Кафедра приділяє багато уваги залученню студентів до наукових досліджень. Всі викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, готують їх до участі в олімпіадах.

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів кафедри створено студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Мета і завдання студентського наукового гуртка

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.
  • Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

2020-2021 н.р.

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 2020–2021 н.р. 1 сем.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесів переробки зернових культур і плодово-ягідної продукції» Тема: «Дослідження перспективного способу зберігання зернових, олійних культур і плодово-ягідної продукції для подальшої переробки», керівник к.т.н., доц. Верхоланцева В.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Вдосконалення процесу і обслуговування обладнання в переробній промисловості» на 2020-2021 н.р., керівник к.т.н., доц. Ломейко О.П., асист. Пупинін А.А.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесу об’ємного формування продуктів», керівники Бойко В.С. Тарасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесу зберігання плодоовочевої продукції за допомогою низьких температур», керівники Ялпачик В.Ф., Тарасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини», керівник к.т.н., доц. Олексієнко В.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки» на 2020-2021 навчальний рік, керівник к.т.н., доц. Петриченко С.В.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Альтернативні енерготехнології та проблеми утилізації сміття» на 2020–2021 навчальний рік, керівник асистент О.О. Ковальов

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Оптимізація процесу диспергування молочних емульсій» на 2020–2021 навчальний рік, керівники д.т.н. Самойчук К.О., асист. О.О. Ковальов, к.т.н. Паляничка Н.О.

2019-2020 н.р.

ГРАФІК РОБОТИ студентських наукових гуртків 19-20 навчальний рік 2 сем.

ГРАФІК РОБОТИ студентських наукових гуртків 19-20 навчальний рік 1 сем.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесу теплопередачі від нагрітого теплоносія до холодного через стінку, що їх розділяє», керівники к.т.н., доц. Бойко В.С., к.т.н., доц. Трасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Вдосконалення процесу і обслуговування обладнання в переробній промисловості», керівники ст. викладач Циб В.Г., асистент Пупинін А.А.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Оптимізація процесу диспергування молочних емульсій», керівник д.т.н., доцент Самойчук К.О.

ПЛАН РОБОТИ  студентського наукового гуртка «Дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання плодоовочевої продукції», керівники д.т.н., проф. Ялпачик В.Ф., к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки», керівник к.т.н., доцент Петриченко С.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини», керівник к.т.н., доцент Олексієнко В.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Дослідження перспективного способу зберігання зернових і олійних культур для подальшої переробки», керівник к.т.н., доцент Верхоланцева В.О.

Результати роботи наукових гуртків кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика в 2019-2020 навчальному році

2018-2019 н.р.

ГРАФІК РОБОТИ студентських наукових гуртків 18-19 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Дослідження перспективного способу зберігання зернових і олійних культур для подальшої переробки», керівник к.т.н., доцент Верхоланцева В.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Розробка установки для об’ємного формування харчових продуктів». керівник к.т.н., доцент Тарасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини», керівник к.т.н., доцент Олексієнко В.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Оптимізація процесу диспергування молочних емульсій», керівник к.т.н., доцент Самойчук К.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки», керівник к.т.н., доцент Петриченко С.В.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесів перемішування та замісу пластичних мас», керівник к.т.н., доцент Янаков В.П

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання плодоовочевої продукції», керівники д.т.н., проф. Ялпачик В.Ф., к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Вдосконалення процесу і обслуговування обладнання в переробній промисловості», керівники ст. викладач Циб В.Г., асистент Пупинін А.А.

Результати роботи наукових гуртків кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика в 2018-2019 навчальному році

Працюють 8-10 наукових гурків, у яких задіяно 30-40 студентів і усі магістранти. В них студенти обмінюються інформацією щодо особливостей процесів та обладнання харчових виробництв в Україні та світі, готують до публікації наукові статті та наукові роботи для отримання патентів.

За результатами досліджень на конференціях представляється 25-30 доповідей, у тому числі на всеукраїському рівні 10-15 доповідей.

Наукові гуртки 2018

Наукові гуртки 2017

Наукові гуртки 2016

Наукові гуртки 2015

Наукові гуртки 2014

     Студенти отримують 5-8 патентів та авторських свідоцтв,

Вже стало традицією те, що кожного року наші студенти виборюють призові місця на регіональних і Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри, отримують дипломи та грамоти за кращі доповіді на студентських наукових конференціях різного рівня (від внутрішніх до міжнародних) і Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів і робіт.

    Щорічно викладачі кафедри зі студентами друкують більше 100 наукових праць у наукових збірниках та журналах Кам’янець-Подільского, Одеси, Миколаїва, Херсону та інш.