ГРАФІК РОБОТИ студентських наукових гуртків 19-20 навчальний рік 2 сем.

ГРАФІК РОБОТИ студентських наукових гуртків 19-20 навчальний рік 1 сем.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесу теплопередачі від нагрітого теплоносія до холодного через стінку, що їх розділяє», керівники к.т.н., доц. Бойко В.С., к.т.н., доц. Трасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Вдосконалення процесу і обслуговування обладнання в переробній промисловості», керівники ст. викладач Циб В.Г., асистент Пупинін А.А.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Оптимізація процесу диспергування молочних емульсій», керівник д.т.н., доцент Самойчук К.О.

ПЛАН РОБОТИ  студентського наукового гуртка «Дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання плодоовочевої продукції», керівники д.т.н., проф. Ялпачик В.Ф., к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки», керівник к.т.н., доцент Петриченко С.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини», керівник к.т.н., доцент Олексієнко В.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Дослідження перспективного способу зберігання зернових і олійних культур для подальшої переробки», керівник к.т.н., доцент Верхоланцева В.О.

Результати роботи наукових гуртків кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика в 2019-2020 навчальному році