Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2018

В період з 2 квітня по 4 травня 2018 року к.т.н., старший викладач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Верхоланцева Валентина Олександрівна  проходила закордонне стажування на тему «Equipment for processing and storage of agricultural products», що проходило у м. Краків (Польща). Програма стажування включала: знайомство з Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja ( Аграрним університетом ім. Гуго Коллонта);знайомство з факультетом «Inżynierii Produkcji i Energetyki» («Виробничо-енергетичної інженерії») на якому здійснювалось стажування; ознайомлення з начальним процесом; робота в лабораторіях зі спеціалістами в переробної галузі; участь у дослідженнях, які виконуються на даному факультеті. За результатами отримано нові навики у навчальному процесі і у сфері наукової діяльності та сертифікат про проходження закордонного стажування.
4 квітня 2018 року відбулася щорічна  науково-технічна конференція  магістрантів і студентів, за підсумками наукових досліджень, які вони проводили під керівництвом викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. Головою секції „Обладнання переробних і харчових виробництв” був доцент Самойчук К.О., секретарем Бовкун О.М., магістрант 11 МБ ГМ групи. Кращою доповіддю за результатами голосування присутніх студентів і магістрантів, було визнано доповідь студента 11 сГМ групи Зотова Д.А. за темою „Використання фотоелектричних панелей для виробництва електроенергії”, яку він підготував під керівництвом к.т.н., доцента Самойчука К.О.
З 5 по 7 вересня 2017 року Таврійським державним агротехнологічним університетом разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі була проведена друга міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» присвячена до 85-річчя Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчя Харківського державного університету харчування та торгівлі. Конференція проводилась на базі кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика ТДАТУ (м. Мелітополь) та СОК «Салют» ТДАТУ на березі Азовського моря (с.м.т. Кирилівка). Конференція була спрямована на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини  в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії.
З 16 по 19 травня 2017 р. на кафедрі Обладнання переробних і харчових виробництв у Таврійському державному агротехнологічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв 2017 рік . В Олімпіаді, крім ТДАТУ, взяли участь 76 студентів з 12 ВУЗів України.
Учасники ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв змагались у застосуванні здобутих у процесі навчання знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх фахівців зі спеціальності Обладнання переробних і харчових виробництв. Журі Олімпіади відмічений високий рівень учасників Олімпіади, причому не тільки під час виконання письмових і тестових завдань, а і при виконанні графічної частини Олімпіади, що свідчить про значну увагу до практичної підготовки студентів у ВУЗах-учасниках.  За час проходження  олімпіади студенти і присутні при цьому викладачі інших ВУЗів ознайомилися із матеріальною та начально-методичною базою кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв» ТДАТУ, яка є однією з найкращих в Україні за цією спеціальністю та налічує десятки діючого обладнання. Відео про ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіадиФото ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.