ПРИЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія процесів і апаратів призначена для проведення лекційних та лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Процеси і апарати» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» і 181 «Харчові технології» та дисципліни «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

ОСНАЩЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ
Лабораторія оснащена інформаційними стендами з класифікаціями процесів і апаратів харчових виробництв. Лабораторне обладнання представлене установками для проведення механічних, гідромеханічних, теплових та масообмінних процесів харчових виробництв.

Лабораторія оснащена інформаційними стендами та діючими установками, розробленими на базі кафедри, такими, як: молоткова дробарка, ситовий класифікатор, прилад для визначення наведеної довжини і моменту інерції молотків дробарки, плунжерна гідравлічна установка для дослідження процесу пресування, лопатева мішалка, установки для дослідження коефіцієнтів тертя спокою та руху, установка для експериментального дослідження параметрів процесу псевдозрідження, абсорбцыйна установка, конвективна сушарка, вакуумна сушарка, установка для простої перегонки бінарних сумішей тощо.

В процесі навчання в лабораторії процесів і апаратів студенти отримують знання з наукових принципів апаратно-технологічного оформлення процесів харчових виробництв, оцінки основних техніко-економічних характеристик устаткування та набувають компетенції, пов’язані зі створенням і експлуатацією машин і апаратів харчових виробництв, освоєння сучасних методик розрахунку конкретного виду устаткування харчового підприємства.