Лабораторна робота “РОЗБИРАННЯ ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ ОБЛАДНАННЯ є однією із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” та проводиться під час здобуття робітничої професії 7223 «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції».  Мета заняття: закріплення теоретичних знань з технології виконання робіт по розбиранню вузлів та агрегатів технологічного обладнання галузі при його ремонті. Одержання практичних навичок в користуванні стандартним і спеціальним монтажним інструментом та пристосуваннями, вивчення специфічних прийомів розбирання складальних одиниць.

Система планово-попереджувального ремонту і обслуговування технологічного обладнання галузі передбачає, що поточні і середні ремонти проводять безпосередньо на місці роботи обладнання, а капітальний ремонт у ремонтно-механічному цеху або на спеціалізованих підприємствах. Всі ці види ремонтів потребують або часткового або ж повного розбирання відповідного обладнання. Слід відмітити, що без вагомої причини справні вузли розбирати не рекомендується.

Розбирання технологічного обладнання на агрегати та вузли, наступне їх очищення і мийка, а потім розбирання на деталі з послідуючою мийкою від усіляких забруднень є підготовчими, але дуже відповідальними операціями.

Від якості цих робіт залежить збереженість деталей і придатність для повторного використання (деталі із допустимим зносом) і також для відновлення. Встановлено, що за рахунок удосконалювання розбирально-мийних робіт частка повторного використання, наприклад, підшипників може бути збільшена на 15…20%, кріпильних та інших стандартних деталей та нормалей – на 25…45%.

Розбиральні роботи у технологічному процесі є найбільш трудомісткими і малопродуктивними, тому що і на даний час вони недостатньо оснащені сучасним механізованим устаткуванням, пристосуваннями, оснасткою.

Аналіз сучасного стану підприємств харчової та переробної промисловості (особливо малих і середніх) показує, що на більшості з них ремонтні служби використовують ручний універсальний монтажний інструмент і мускульну силу. Виконання даної лабораторної роботи дасть змогу студентам, наряду з одержанням практичних навичок, осмислити сутність процесу розбирання і у подальшій професійній діяльності поліпшувати технологію і оснащення цього процесу.

Відомо, що у процесі експлуатації кріпильні вироби та сполучення деяких деталей у силу різних причин (наявність стопорних пристроїв, корозія, старіння, міжмолекулярна взаємодія, вплив пофарбування та інших причин) потребують збільшених зусиль для їх роз’єднання, наприклад, для розбирання різьбових з’єднань обладнання, яке пропрацювало декілька років, потрібний механізований інструмент із обертаючим моментом, що перевищує в 1,2…2,5 рази обертаючий момент, необхідний при складанні нових з’єднань тих же типорозмірів.

Таким чином для механізації і підвищення продуктивності праці при розбиранні різьбових з’єднань необхідні механізовані інструменти інерційно-ударного типу зі збільшеними обертаючими моментами.

Для механізації робіт з розбирання сполучень із натягом без ушкодження деталей необхідно використовувати різні знімачі і пресове устаткування з гідравлічним приводом.

Снимок

Снимок