Практичне заняття “Підготовка і організація налагодження обладнання харчових виробництв” є одним із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” та проводиться під час здобуття робітничої професії 7223 «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції».  Мета заняття: засвоїти, як здійснюється підготовка і організація налагодження обладнання у харчовому виробництві.

Основною технологією пусконалагоджувальних робіт (ПНР) є проведення їх за принципом налагодження функціонально-технологічних вузлів (повузлове налагодження). Повузлове налагодження починається після проведення індивідуальних випробувань обладнання і триває до введення устаткування в експлуатацію.

Підготовка ПНР починається для харчового обладнання з головними і експериментальними зразками основного обладнання або для перших енергетичних установок на знову споруджуваних і реконструйованих об’єктах з моменту виходу наказу (вказівки) вищестоящої організації про призначення головного пусконалагоджувальної організації, але не пізніше ніж за 18 місяців, а для решти енергоустановок – не пізніше ніж за 18 місяців до року початку планованого періоду комплексного випробування

Організаційне забезпечення ПНР включає в себе:

 • складання координаційного плану ПНР;
 • розробку кошторисної документації на ПНР;
 • укладення договорів підряду на виробництво ПНР;
 • відкриття фінансування ПНР у строки, що забезпечують розрахунки із залученими пусконалагоджувальними організаціями на всіх етапах.

Технічне забезпечення ПНР включає в себе:

 • проект ПНР;
 • ознайомлення з проектом енергоустановки та (або) ТЕС, аналіз його і видачу зауважень по проекту;
 • розробку пусконалагоджувальної документації;
 • розроблення тимчасової експлуатаційної документації; підготовку експлуатаційного персоналу для виробництва ПНР;
 • вхідний контроль технологічного обладнання, трубопроводів, електротехнічного обладнання та апаратури, засобів контролю та управління технологічними процесами;
 • контроль за будівельно-монтажними роботами.

Роботи з налагодження електрообладнання є спеціалізованою, завершальною частиною комплексу електромонтажних робіт і виконуються персоналом організації (міністерство, трест), яка виробляє основні електромонтажні роботи і несе відповідальність за їх обсяг та якість.

 Електротехнічні пусконалагоджувальні роботи повинні забезпечити:

 • перевірку й випробування електрообладнання відповідно до чинних ПУЕ, проектом, технічною документацією підприємств-виробників (паспорти, інструкції по експлуатації) та іншими нормативними документами;
 • електричні параметри і режими роботи електрообладнання для можливості комплексного або по вузлам випробування технологічних установок;
 • задані проектом технологічні показники (діапазон швидкостей, натиск, тиск, продуктивність і надійність роботи.