Однією із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” є лабораторна робота БУДОВА ФУНДАМЕНТІВ ПІД ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Мета роботи: Вивчити призначення, будову і структуру фундаментів та навчитися розробляти фундамент під обладнання переробних підприємств.

Основою фундаменту називають товщу ґрунтів або елементи конструкцій міжповерхового перекриття, безпосередньо сприймаючих навантаження від дії сили тяжіння обладнання і фундаменту, а також додаткові зусилля, що виникають при роботі обладнання. Основи називають природними, якщо ґрунти при будівництві на них споруд і фундаментів не потребують будь якого попереднього поліпшення або зміцнення. Якщо ж необхідне попереднє закріплення або заміна ґрунтів, то основи називають штучними. Піски, що залягають ущільненим шаром достатньої товщини є доброю основою, причому, чим крупніше пісок, тим більше навантаження він може сприймати. При розробці котлованів у водонасичених пісках (особливо тонкозернистих) необхідно вживати заходів, що виключають можливість розпушування ґрунту під дією фільтруючих струмів води. У багатьох випадках будувати доводитися на скельних породах, які так само є природними основами і уявляють собою гірські породи, що складаються з часток, міцно пов’язаних між собою і залягаючи у вигляді суцільного масиву.

Фундаментом називають конструкцію опорної споруди, призначеної для передачі навантаження від обладнання до основи. Основні геометричні параметри фундаменту – глибина його залягання і ширина підошви.  Підошвою фундаменту називається його нижня поверхня, що сполучена з поверхнею основи. Відстань від планувальної поверхні землі до підошви називається глибиною залягання фундаменту. Їх необхідно споруджувати після отримання обладнання або по кресленням, приведених в заводській технічній документації.

Снимок

Снимок