Центр професійного навчання Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного на базі кафедри “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика здійснює начання за професією Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

Кваліфікація: Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції 3- го розряду (ІІІ рівень НКР)

Завдання та обов’язки:  Налагоджує,  регулює і  ремонтує напіавтоматичні лінії, окремі машини та автомати під керівництвом налагоджувальника   більш   високої   кваліфікації;  змащувати  устаткування, набивати сальники, виконувати інші роботи.

Повинен  знати: правила  експлуатації  та регулювання  устаткування; виявлення і усунення несправностей у його роботі; режим роботи машин і агрегатів; порядок розбирання, збирання машин та устаткування; вимоги до якості ремонту.

Кваліфікаційні вимоги: Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією  Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

Навчання здійснюється за наступними темами: