Практичне заняття Налагодження обладнання ковбасного виробництва проводиться під час здобуття робітничої професії 7223 «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції».  Мета заняття: засвоїти будову, принцип роботи, монтаж, пусконалагодження, експлуатацію та технічне обслуговування обладнання ковбасного виробництва.

В Україні випускають більше 200 найменувань ковбасних виробів. Залежно від технологічного процесу їх поділяють на: копчені, напівкопчені, варені, ліверні, м’ясорослинні, дієтичні, кров’яні ковбаси і драглі, м’ясні хліба, сальтисони і паштети. В малих переробних цехах і агропідприємствах в основному виробляють напівкопчені ковбаси, а також різні варені ковбасні вироби.

Першою операцією машинної переробки м’яса є подрібнення. М’ясну сировину можна подрібнювати роздавлюванням, розколюванням, ударом, розривом, розламуванням, стиранням, різанням. Вибір механічного впливу залежить від фізико-механічних властивостей (міцності, пружності, пластичності, в’язкості, липкості й т.д.) і розмірів продукту, що подрібнюється. У технологічному обладнанні подрібнення досягається сполученням декількох видів механічного впливу, наприклад, різання з роздавлюванням, розколювання з ударом (дробарки, силові подрібнювачі, вовчки й ін.), різанням, роздавлюванням зі стиранням (кутери, колоїдні млини, подрібнювачі м’яса й ін.).

Операція подрібнення відрізняється від розбирання м’яса тим, що якщо при розбиранні тушу розрубують чи розпилюють на великі шматки (півтуші, четвертини туші, шматки), то при подрібненні відбувається поділ м’яса на дрібні частини. Так, розмір шматків м’яса може змінюватися від 300 мм до колоїдного розміру (0,001 мм) .Машини для подрібнення м’яса і м’ясних продуктів бувають періодичної, безперервної і напівбезперервної дії.

До лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли інструктаж по техніці безпеки, про що був зроблений відповідний запис у реєстраційному журналі.

При підготовці до лабораторної роботи:

  • до початку лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний ознайомитися з правилами безпеки при виконанні роботи;
  • не починати виконання експериментальної частини роботи без відповідного розпорядження викладача або лаборанта.

Під час виконання роботи:

  • не тримати на робочому місці сторонні предмети;
  •  не переходити самовільно на інші робочі місця і не пересуватися без потреби, по лабораторії;
  • під час розбирання надійно кріпити вузли, що розбираються;
  • у процесі розбирання зняті, відокремлені деталі та кріпильні вироби акуратно у відповідному порядку розташовувати на монтажному столі, деталі, які можуть скочуватися укладати у лежаче положення;
  • операції по розбиранню проводити по черзі, не заважати один одному, при роботі удвох слідкувати за положенням рук партнера з метою не завдати йому травм;
  • не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні проходи до аптечки та інвентарю пожежогасіння.

Снимок