Однією із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” є лабораторна робота “Вибір раціонального способу відновлення деталі” Мета роботи: закріпити теоретичні знання з застосування основних способів відновлення деталей технологічного обладнання, набути практичних навичок з обґрунтування та вибору раціонально способу усунення дефектів деталей.

У процесі експлуатації технологічного обладнання деталі машин та їх з’єднання втрачають працездатність, що вимагає або їхньої заміни, або відновлення. Ця проблема може бути вирішена не тільки за рахунок заміни зношених деталей новими, що простіше, але й, в основному, за рахунок ремонту та їх відновлення, що значно економічніше. На запасні частини до обладнання витрачається понад 40…50%, металу, що йде на виготовлення машин.

Технологічний процес ремонту машин є значно складнішим за процес виготовлення нових машин, тому що він містить у собі крім всіх процесів машинобудівного виробництва, а саме: виготовлення деталей, складання, обкатування, фарбування і т.д., також додаткові специфічні процеси, що виконуються саме при ремонті – приймання машини в ремонт, очищення, мийку, розбирання, дефектацію та ін.

Джерелом економії витрат при проведенні ремонтних робіт машин у порівнянні з їх виготовленням є використання придатних для подальшої експлуатації деталей після відновлення. При відновленні деталей витрати на матеріали і заготівельні роботи мінімальні, тобто роль заготовок при цьому виконують зношені деталі. Відновлення зводиться до нарощування невеликої кількості металу поверхневого шару або механічній обробці під необхідний ремонтний розмір. Тому відновлення багатьох деталей є доцільним і економічно вигідним.

Наплавлення  – один із способів нанесення металевого шару на поверхню деталі шляхом розплавлення реставраційного матеріалу ручним, газовим або автоматичним зварюванням.

Застосовується наплавлення з різною метою, але головне його призначення – відновлення зношених деталей та їх геометричних розмірів. Іноді цю операцію проводять і для підвищення якості матеріалу, наприклад, коли хочуть поліпшити корозійну стійкість, підвищити зносостійкість, твердість, жаростійкість і т. ін.

Для відновлення циліндричних поверхонь допускається використання будь-якого виду наплавлення, але більшою популярністю користується електродугова і електрошлакова технологія. Перша може здійснюватися відкритою дугою в середовищі захисних газів або під шаром флюсу.

20191119_092201

20191119_093118