Конструкція пристрою для імпульсного заморожування харчових продуктів

1 – камера для заморожування; 2 – штуцер для підведення холодильного агенту; 3 – імпульсний клапан; 4 – балон з холодильним агентом; 5 – заправний вентиль; 6 – манометр; 7 – вакуумний ресивер; 8 – патрубок вакуумування ресиверу.

Конструкція пристрою для імпульсного заморожування харчових продуктів дозволяє зменшити втрати енергії за рахунок теплоізоляції камери заморожування та вакуумного ресивера, підвищити інтенсивність процесу заморожування за рахунок встановлення вакуумного ресивера, який замикає цикл заморожування.Імпульсне поступове скидання холодоагенту за допомогою імпульсного випускного клапана в вакуумний ресивер, що призводить до різкого падіння тиску і викликає миттєве замерзання води всередині часток матеріалу. При цьому збільшується швидкість заморожування, пригнічується кристалізація, кристали льоду не встигають вирости, залишаючись дрібними, залишається непошкодженою молекулярна структура заморожуваних харчових продуктів, зменшується витікання клітинного соку та ушкодження під час фазового переходу, підвищується інтенсивність процесу заморожування.Технічний результат винаходу: спрощується конструкція, зменшуються втрати енергії та підвищується інтенсивність процесу заморожування.Конструкція пристрою для імпульсного заморожування  захищена патентом на корисну модель №133489.

  1. Тарасенко В. Г. Вдосконалення обладнання для заморожування харчових продуктів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 130–136.
  2. Зайцев Р.Р., Чердаклієв А.А., Тарасенко В.Г. Конструкція пристрою для імпульсного заморожування харчових продуктів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 29–30.
  3. Тарасенко В.Г. Перспективний спосіб заморожування харчових продуктів / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі:проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 365-366.