7-10 вересня 2021 року професор кафедри ОПХВ Тітова О.А. взяла участь у 3 міжнародній конференції “Advanced Manufacturing Processes” (м. Одеса)
9-10 вересня 2021 року професор кафедри ОПХВ Тітова О.А. взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції “Цифрова трансформація бізнесу”, яка проводилася на базі кафедри маркетингу ТДАТУ в межах реалізації проєкту ЕРАЗМУС+ напряму КА2 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану». До заходів конференції долучилися майже 100 учасників з України, Литви, Румунії, Узбекистану, Таджикистану та Казахстану.
14 вересня  2021 р. в аудиторії 8.302 відбулось представлення та захист звітів з науково-дослідної практики, яку здобувачі вищої освіти проходили на закріплених базах практики протягом 6 тижнів з 07.06.2021 по 16.07.2021. На захисті звітів крім здобувачів вищої освіти групи 21 МБГМ були присутні завідувач виробничої практики ТДАТУ Юрій Якунічев, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика (ОПХВ) д. т. н., професор Кирило Самойчук, к.т.н., доцент Вадим Олексієнко, заступник декана механіко-технологічного факультету, керівник практики в групі 21 МБГМ к.т.н., доцент Валентина Верхоланцева та асистент кафедри ОПХВ Олександр Ковальов.
16 вересня 2021 р.  відбулось представлення презентацій та захист звітів з виробничої практики, яку студенти груп 41 ГМ та 21 сГМ проходили на базах практики протягом 6 тижнів з 07.06.2021 по 16.07.2021. Крім здобувачів вищої освіти на захисті звітів були присутні завідувач виробничої практики ТДАТУ Юрій Олександрович Якунічев, куратор груп 21 сГМ та 41 ГМ к.т.н., доцент кафедри ТМКП імені професора В. М. Найдиша Олена Дереза, заступник декана механіко-технологічного факультету, керівник практики в групі 21 сГМ к.т.н., доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика Надія Паляничка, керівник практики в групі 41 ГМ, асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика Олександр Ковальов.
23 листопада 2021 року була проведена друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв». Організаторами конференції в Таврійському державному агротехнологічному  університеті імені Дмитра Моторного були кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи».  Другий рік поспіль конференція проводилась в онлайн-режимі з використанням платформи ZOOM. Програмою конференції була запланована робота чотирьох секцій матеріали яких були зібрані в збірник матеріалів конференції.