• Ялпачик Ф.Ю.Исследование затрат энергии на работу в период замеса теста тестомесильной машиной периодического действия. / Ф.Ю. Ялпачик, В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійська держ. агротехнологічна акад. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійської держ. агротехнологічної акад. – Мелітополь.: ТДАТА, – 2007. – Вип.7. Т.4. – С.85–92.
  •  Ялпачик Ф.Ю. Специфика определения энергетики замеса теста для расчёта тестомесильных машин. / Ф.Ю. Ялпачик, В.П. Янаков. Мін–во освіти і науки України, Таврійська держ. агротехнологічна акад. Тематич. научн.–техн. збірник. Праці Таврійської держ. агротехнологічної акад. – Мелітополь.: ТДАТА, – 2007. – Вип.7. Т.4. – С.96–103.
  • Ломейко О.П. Вакуумне охолодження – перспективний спосіб зберігання рослинної сировини у сільському господарстві./ О.П. Ломейко //Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2007.- Вип. 7. Т. 5, – С. 116-121
  • Бабич Д.В., Самойчук К.О.,  Методика визначення якості гомогенізації молока //Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2007. – Вип.6., Т.3. – С.14-17
  •  Самойчук К.О., Гвоздєв О.В. Дослідження впливу надлишкового тиску та температури молока на якість протитечійно-струменевої гомогенізації // Обладнання та технології харчових виробництв. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – Вип.16. – С.121-126.
  •  Самойчук К.О., Результати експериментальних досліджень протитечійно-струменевого гомогенізатора молока // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2007. – Вип. 7., т.5. – С. 34-40.
  • Степаненко Д.С. Визначення економічної ефективності застосування електронно-іонної технології у харчовій промисловості/ Д.С. Степаненко, Т.О. Проскурня, В.О. Мілаєва // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.8, Т.9. – 2008. – С.129-137.
  • Гвоздєв О.В. Проектування імпульсного гомогенізатора молока / О. В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, І.В. Ляшок // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.7, Т.5. – 2007. – С. 85 – 92.
  • Ломейко О. П. Вакуумне охолодження – перспективний спосіб зберігання рослинної сировини у сільському господарстві/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2007. т.Вип. 7,N т. 5.-С.116-122
  • Ломейко О. П. Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизаційному швидкоморозильному апараті/О. П. Ломейко. – 2007
  • Гвоздєв О.В. Лабораторно – експериментальні дослідження імпульсного гомогенізатора молока / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, І.В. Ляшок // Вісник Харківського Національного Технічного Університету імені Петра Василенка. Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв. – Харків: ХНТУСГ. Вип. 74. – 2008. – С.98 – 104.