Снимок

В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, В.С. Бойко, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, В.Г. Циб.  Лабораторний практикум з дисципліни Процеси і апарати : Навчальний посібник. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 275 С.

Практикум рекомендований для студентів навчальних закладів ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки з дисципліни „Процеси і апарати“.