изображение_viber_2022-02-08_13-23-04-272
Конференція з захисту звітів із переддипломної практики в групі 21 МБГМ

Важливою частиною підготовки до написання та захисту кваліфікаційної роботи, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримати освітній ступінь «магістр» є збір і обробка інформації про підприємство (закріплену базу проходження практики).

Эмблема каф ОПХВ-большой размер - копия
ЗВІТ про проходження виробничої практики студентами 3-го курсу та 1с-курсу МТФ освітнього ступеня “Бакалавр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” в 2020-2021 н.р.

Виробнича практика у студентів 31 ГМ проводилась з 07.06.2021 р. по 16.07.2021 р.,  у студентів 11 СГМ групи –  з 07.06.2021 р. по 16.07.2021 р.

0-02-05-b1f5d99267072ba431f5886e8909e82a546268eef66954c95e5d4864c4712b7a_11ed750a
Захист виробничої практики здобувачами вищої освіти 41 ГМ та 21 сГМ академічних груп

Важливим елементом в процесі засвоєння знань та перетворення їх на вміння та навички, що формує необхідну кваліфікацію майбутнього фахівця є проходження літньої практики на профільних підприємствах та установах за фахом.

5
Оцінювання вмінь та навичок, отриманих студентами 21 МБГМ групи при проходженні літньої науково-дослідної практики

Закріплення отриманих в процесі навчання знань, вмінь та навичок є одним з базових елементів психолого-педагогічної тріади, практична частина якої після викладання теоретичних відомостей за темою реалізується в ході навчання в формі проведення практичних, лабораторних робіт, дуального навчання,

1623242294017
На кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика розпочалася навчальна практика «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Практика здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньої програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь.

IMG_20210531_110608
Кураторська година 22 СГМ групи механіко-технологічного факультету

31 травня в ауд. 8.305 відбулась заключна кураторська година 22 СГМ групи механіко-технологічного факультету. Здобувачі вищої освіти групи вийшли на останній етап бакалаврату – підготовці до складання комплексного державного кваліфікаційного іспиту.

4
На кафедрі ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика розпочалась науково-дослідна практика

25 січня 2021 р. згідно наказу від 23.12.2021 р. №1803-ПР почалась науково-дослідна практика для студентів 2 курсу навчання ОС “Магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, яка відбудеться протягом трьох тижнів з 25 січня до 12 лютого 2021 р.

Снимок
Захист звітів з виробничої закордонної практики студентами спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”

Протягом літніх канікул студенти ТДАТУ мають можливість проходити виробничу практику за кордоном завдяки співпраці відділу міжнародних зв’язків з провідними закордонними аграрними підприємствами.