Навчальна практика студентів 1 курсу проводилась з 07 червня по 16 липня 2021 року.

Основна мета навчальної практики – ознайомлення студентів із технічною літературою, проведення екскурсій на переробних підприємствах для ознайомлення з сучасними методами, формами організації, знаряддями праці та основними технологічними операціями виробництва та переробки сільськогосподарської сировини, а також закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих при вивченні відповідних дисциплін.

Під час проходження практики студенти підготували матеріали для написання звіту відповідно до існуючого положення про проведення навчальної практики.

16 липня 2021 року була проведена атестація студентів, що пройшли навчальну практику.

Студенти 12 ГМ групи в кількості 5 осіб здали практику з наступними оцінками:

“відмінно” – 5 студентів.

Позитивні сторони проходження навчальної практики:

  1. В умовах карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням хвороби COVID-19 частково навчальна практика проходила дистанційно з використанням он-лайн платформи Zoom та сайту кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика. Сайт кафедри наповнений он-лайн підручниками, технічною літературою, інформаційними буклетами. Віртуальні лабораторії дають повну інформацію про наявне технологічне обладнання
  2. Проведення навчальної практики в умовах дистанційного навчання за допомогою платформи Zoom дозволило забезпечити 100 відсоткову відвідуваність онлайн семінарів з навчальної практики. При цьому викладач мав змогу наочно представити схеми апаратів, технологічних ліній переробної промисловості, а студенти мали можливість отримувати відповіді на питання.
  3. Оскільки навчальна практика в групі 12 ГМ проводилась за змішаною формою організації, це дало змогу забезпечити ознайомлення здобувачів вищої освіти з наявним на кафедрі обладнанням переробної промисловості за групами машин різного функціонального призначення.

Негативні сторони проходження практики:

  1. Обмеженість часу сесій при організації проходження виробничої практики на базі он-лайн платформи Zoom 40 хвилинами інколи перешкоджала реалізації принципу послідовно-логічного викладання матеріалу.
  2. Відсутність можливості відвідувати сучасні переробні підприємства під час карантину.

 

Олександр КОВАЛЬОВ 

Відповідальний за проведення практики по каф. ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика