5Снимок
Питання академічної доброчесності – визначальний критерій щодо відповідності освітнього процесу вимогам забезпечення якості освіти

Згідно з Рекомендаціями НАЗЯВО: «Забезпечення академічної доброчесності має бути частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗВО і передбачає зокрема такі елементи, як політику та внутрішню нормативну базу ЗВО

akdo
Розроблено лекційний матеріал та методичні вказівки з академічної доброчесності для дисципліни Вступ до фаху

Відповідно до скоригованої програми дисципліни «Вступ до фаху» ведучим викладачем дисципліни к.т.н., асистентом кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика (ОПХВ) Олександром Ковальовим було розроблено лекційний матеріал та в співавторстві методичні вказівки з основ академічної доброчесності та академічного письма.

изображение_viber_2021-09-30_12-28-39-948
ЗУСТРІЧ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА З УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У ТДАТУ

30 вересня 2021р. на кафедрі ОПХВ імені проф. Ф.Ю. Ялпачика було організовано зустріч співробітників з Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у ТДАТУ імені Дмитра Моторного – Максимом ГОСТЄВИМ.

IMG_20210531_110608
Кураторська година 22 СГМ групи механіко-технологічного факультету

31 травня в ауд. 8.305 відбулась заключна кураторська година 22 СГМ групи механіко-технологічного факультету. Здобувачі вищої освіти групи вийшли на останній етап бакалаврату – підготовці до складання комплексного державного кваліфікаційного іспиту.

изображение_viber_2021-03-03_13-34-424
Обговорення норм професійної етики та Антикорупційної програми ТДАТУ на засіданні кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика

24 лютого відбулось засідання кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика присвячене обговоренню науково-педагогічними працівниками кафедри «Антикорупційної програми ТДАТУ» та Закону України «Про запобігання корупції».