Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність.

Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Саме впровадженню «академічної доброчесності» як інструменту, була присвячена кураторська година першого курсу групи 11 ГМ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Куратор групи, асистент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю Ялпачика, Олександра Червоткіна закцентувала увагу студентів на питанні сутності та змісту поняття “академічна доброчесність”, дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності.

В котрий раз було наголошено про зобов’язання дотримуватися в освітньому процесі та науковій діяльності академічної доброчесності, навела прості та зрозумілі для студентів приклади поняттям фабрикації, фальсифікації та інших порушень академічної доброчесності.

Кураторська година пройшла в привітній атмосфері, де кожен учасник почував себе впевнено та комфортно, активно приймаючи участь у обговореннях.

 

Олександра ЧЕРВОТКІНА

асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика