5Снимок
Питання академічної доброчесності – визначальний критерій щодо відповідності освітнього процесу вимогам забезпечення якості освіти

Згідно з Рекомендаціями НАЗЯВО: «Забезпечення академічної доброчесності має бути частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗВО і передбачає зокрема такі елементи, як політику та внутрішню нормативну базу ЗВО

akdo
Розроблено лекційний матеріал та методичні вказівки з академічної доброчесності для дисципліни Вступ до фаху

Відповідно до скоригованої програми дисципліни «Вступ до фаху» ведучим викладачем дисципліни к.т.н., асистентом кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика (ОПХВ) Олександром Ковальовим було розроблено лекційний матеріал та в співавторстві методичні вказівки з основ академічної доброчесності та академічного письма.

кафедра ОПХВ
Запрошуємо взяти участь у роботі Другої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої  міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв»

З Днем народження МТФ
Вітаємо з Днем народження механіко-технологічний факультет!

Колектив кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» та студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»  вітають з 89-ою річницею Механіко-технологічний факультет!

Снимок 2
Викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика продовжують підвищувати свої професійні навички

Викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика к.т.н., доцент Паляничка Н.О. та к.т.н., доцент Верхоланцева В.О. успішно закінчили дистанційний курс обсягом 0,5 кредитів ЄКТС «Цифрові інструменти для створення освітнього контенту»

unnamed
Сайт кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика серед лідерів

Кожного кварталу центром інформаційних технологій ТДАТУ проводиться моніторинг сайтів кафедр університету за показниками: присутність (PRESENCE), видимість, прозорість (VISIBILITY), відкритість (OPENNESS) та науковість (or SCHOLAR).

Эмблема каф ОПХВ-большой размер - копия
Відкрита лекція доцента Олексієнка В.О. на тему: «Загальні поняття про будівлі і споруди» з дисципліни «Проєктування переробних і харчових виробництв з основами будівництва»

Згідно затвердженого графіку проведення відкритих занять викладачами кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика, 06.09.2021 року в аудиторії 8.302 відбулась відкрита лекція доцента Олексієнка В.О. на тему: «Загальні поняття про будівлі і споруди» з дисципліни «Проєктування переробних і харчових виробництв з основами будівництва» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».