Безымянный
Диплом конкурса “Винахід Року 2020”

Науково-педагогічні працівники кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю.  Завдяки плідній співпраці викладачів кафедри та студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Обладнання переробних і харчових виробництв”, вже стала традиційною участь у конкурсі “Винахід року”. Не став виключенням і 2019-2020 навчальний рік. Конкурс «Винахід року 2020» проводився Державним підприємством «Український […]

1
Попередній розгляд дисертаційної роботи О. О. Ковальова на розширеному засіданні кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика та науково-технічної ради НДІ МЗПУ

02.07.2020 в аудиторії 8.310 відбулося розширене засідання кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика та науково-технічної ради НДІ МЗПУ.

1 (1)
Вітаємо Валентину Верхоланцеву, доцента кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика з призначенням стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених!

Постановою Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Серед стипендіатів і молодий вчений Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, кандидат технічних наук, доцент  кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика – Валентина Верхоланцева.

IMG_20200616_104136
Наочні матеріали з наукових досліджень

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Обладнання переробних і харчових виробництв» і «Галузеве машинобудування» розроблені нові плакатні матеріали. 12 наочних стендів охоплюють теми:

cropped-emblema.png
Викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика – співавтори закордонної колективної монографії

Одним з головних завдань кожного науковця є публікація результатів своєї наукової діяльності. Оскільки лише за такої умови наукове співтовариство може дізнатися та дати оцінку нашим науковим розробкам, а ми з упевненістю можемо вважати себе ученими. Публікуючи свої роботи в закордонних виданнях, ми маємо змогу значно розширити коло вчених, які мають змогу ознайомитися з результатами досліджень. […]

cropped-emblema.png
Результати роботи студентського наукового гуртка «Дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання плодоовочевої продукції» за 2 семестр 2019-2020 н.р.

Керівниками гуртку являються д.т.н., проф. В.Ф. Ялпачик, к.т.н., доц. В.Г. Тарасенко. До складу групи входять наступні студенти: Робота гуртку проходила згідно затвердженого на кафедрі плану роботи в аудиторіях та після запровадження в ТДАТУ карантину дистанційно.

Снимок
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки»

Керівником студентського наукового гуртка «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки» є кандидат технічних наук, доцент Петриченко Сергій Володимирович.

Праці
Вийшли з друку збірники “Праці ТДАТУ”

Шановні колеги! Інформуємо вас про вихід збірника наукових праць ТДАТУ Випуск 20,том 1 та том 2. Видання “Праці ТДАТУ” входить до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (свідоцтво про державну реєстрацію КВ 24285-14125 ПР від 27.12.2019 р.)

cropped-emblema.png
Результати роботи студентського наукового гуртка «Дослідження процесу теплопередачі від нагрітого теплоносія до холодного через стінку, що їх розділяє» за 2 семестр 2019-2020 н.р.

Керівниками гуртку являються к.т.н., доц.  В.С. Бойко, к.т.н., доц. В.Г. Тарасенко. До складу групи входять наступні студенти: Бетін С.І. (41 ГМ), Рабчук О.А., (12 сГМ) та Савісько А.Ю. (31 ГМ).

cropped-emblema.png
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою оптимізації процесу диспергування молочних емульсій.

Керівниками гуртку є д.т.н., доц. К.О. Самойчук., к.т.н., доц. Н. О. Паляничка та асистент О. О. Ковальов. До студентського активу групи входять студенти 21 МБГМ гр. М. Р. Лебідь., 21 ГМ гр. К. С. Кузьмін., 41 ГМ гр. М. М. Соколенко.,