кафедра
Обговорення звіту з науково-дослідної роботи на тему: «Розробка карт технічного обслуговування та відновлення секційних відцентрових насосів» кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 2021 рік

Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика завершила  виконання НДР «Розробка карт технічного обслуговування та відновлення секційних відцентрових насосів»  згідно договору з ТОВ «ЛЮКС-АГРОТРЕЙД» , над якою працювали 8 науково-педагогічних працівників та 1 здобувач третього рівня вищої освіти.

кафедра
Обговорення звіту з науково-дослідної роботи кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 2021 рік

Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика приймає участь у виконанні НДР “Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції”, над якою працюють 13 науково-педагогічних працівників, тобто всі науково-педагогічні працівники: доктори наук, професори та  кандидати наук, доценти, викладачі, аспіранти та здобувачі.

кафедра
Обговорення звіту роботи науково-дослідної лабораторії за темою: «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ»

20 грудня 2021року на засіданні  науково-дослідного інституту Агротехнологій та екології відбулося обговорення звіту з роботи наукової лабораторії «Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції» кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика і кафедри Технічного сервісу та систем в АПК.

кафедра
ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» – ПЕРЕМОЖЦІ 1- ГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика вітає переможців 1-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей,  який проводився з листопада по грудень місяць в ТДАТУ .

6
Участь Самойчука К.О. в якості офіційного опонента в захисті дисертаційної роботи

30 червня 2021 р. о 12:00 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» у спеціалізованій раді ДФ 64.050.058 відбувся захист дисертаційної роботи Грубнік Аліни Олегівни на тему: «Закономірності процесу абсорбції технологічних газів у апаратах вихрового типу у виробництві кальцинованої соди»,

логотип
Досягнення наукового гуртка за тематикою оптимізації процесу диспергування молочних емульсій за весняний семестр 2020–2021 н.р.

Зниження енергетичних витрат процесу диспергування молочних емульсій являє собою одне з актуальних завдань, які мають вирішувати науковці, фахівці галузі та здобувачі вищої освіти шляхом активної участі в роботі постійно діючих студентських наукових гуртків. 12. 05. 2021 р відбулось крайнє засідання наукового гуртку

опхв1
Опанування дисертаційної роботи співробітниками кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика

29 квітня 2021 року в Інституті технічної теплофізики НАН України відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття науково ступеня кандидата технічних наук Алли Василівни Йовченко. Робота за темою «Теплові ефекти та гідродинаміка в активній зоні роторного гідродинамічного гомогенізатора» була виконана в Черкаському державному технологічному університеті.

логотип
Звіт з проведення науково-дослідних робіт на тему: «Розробка конструкції установки для очищення воскової сировини»

В ході співпраці між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та товариством з обмеженою відповідальністю «ВРМ-АГРО» була проведена науково-дослідна робота на тему: «Розробка конструкції установки для очищення воскової сировини».

логотип
Вітаємо винахідників з отриманням патенту на винахід

Одним із важливих показників наукової діяльності викладача є не тільки написання статей за напрямом своїх досліджень, а й отримання патентів. Особливо важливо, коли до науково-дослідної роботи долучаються аспіранти, втілюючи свої знання та вміння в наукові  розробки.