Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика приймає участь у виконанні НДР “Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції”, над якою працюють 13 науково-педагогічних працівників, тобто всі науково-педагогічні працівники: доктори наук, професори та  кандидати наук, доценти, викладачі, аспіранти та здобувачі.

В цьому році на кафедрі працювали над дисертаціями 5 здобувачів і аспірантів. За результатами НДР видано 3 збірника наукових праць, надруковано 2 закордонні монографії, 1 посібник-практикум, 1 навчальний посібник, 2 підручника, 1 конспект лекцій, 8 закордонних статей, 12 статей у фахових виданнях України,  49 патентів, 39 тез (в т.ч. 6 закордонних) та 76 тез доповідей зі студентами. Сумарний h-індекс Google Scholar викладачів кафедри – 83.

Кирило САМОЙЧУК

д.т.н.,  професор кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика