Снимок
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини»

Керівником студентського наукового гуртка «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини» є кандидат технічних наук Олексієнко Вадим Олександрович. Студенти Левадній Д.О. 11 МБГМ, Білошицький І.Ю. 31 ГМ, Савісько А.Ю. 31 ГМ, Шевченко В.Є. 31 ГМ на заняттях гуртка поглиблено вивчають процеси сепарування, подрібнення, пресування і гранулювання рослинної сировини згідно затвердженого плану роботи. Члени гуртка на протязі […]

Перевірка навчальних планів у відокремленому структурному підрозділі «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

17 грудня 2019 р. комісія від ТДАТУ у складі першого проректора к.т.н., проф. О.Г. Скляра, завідувачки кафедри ХТ і ГРС д.т.н., проф. О.П. Прісс і завідувача кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика д.т.н. Самойчука К.О. завітали до відокремленого структурного підрозділу «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного». Метою поїздки була перевірка навчально-методичних комплексів дисциплін навчального плану […]

Снимок
Атестація студентів спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою за 1 семестр 2019-2020 н.р. (куратор к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.)

За кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика закріплені студенти спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою навчання. Впровадження дуальної форми навчання має на меті усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом та підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. На початку […]

20191212_133250
Участь кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика у Дні відкритих дверей в “ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод”

ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” є одним з найбільших підприємств Пологівського району Запорізької області і входить до десятки найпотужніших підприємств України з переробки олійних культур. Підприємство постійно розвивається, забезпечуючи робочими місцями громадян, розуміючи, що саме молодь є гарантом забезпечення діяльності і подальшого розвитку підприємства. Керівництво ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” вже кілька років використовує такий напрям забезпечення […]

Снимок
Атестація студентів спеціальності «Галузеве машинобудування», що навчаються за дуальною формою навчання

На кафедрі ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика 11 грудня 2019 р. відбулась атестація студентів, що навчаються за дуальною формою навчання. Основним завданням впровадження дуальної форми навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом, підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Дуальне […]

IMG-bd5a2a6b1d0768b8be3dea4354dd52de-V
Атестація здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 1сем. 2019-2020 н.р. (куратор Циб В.Г.)

Національна система освіти має багаторічний досвід поєднання роботи з навчанням у різних форматах, зокрема у форматі практичної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Проблемою, яка потребує розв’язання, є недостатній рівень готовності багатьох випускників до самостійної професійної діяльності на відповідних здобутій освіті первинних посадах. Згідно з положенням “Про порядок організації та проведення дуального навчання в […]

IMG_20191211_102922
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою оптимізації процесу диспергування молочних емульсій

Керівниками гуртку є д.т.н., доц. К.О. Самойчук., к.т.н., доц. Н. О. Паляничка та асистент О. О. Ковальов. До студентського активу групи входять студенти 21 МБГМ гр. М. Р. Лебідь., 21 ГМ гр. К. С. Кузьмін., 41 ГМ гр. М. М. Соколенко., 12 МБГМ гр. Д. А. Зотов., 41 ГМ гр. В. С. Четвертак., 41 ГМ […]

79166875_191772325551206_8792561073032003584_o
Розвиток академічної доброчесності в ТДАТУ

4.12.2019 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв відбулась зведена кураторська година зі студентами спеціальності “Галузеве машинобудування” механіко-технологічного факультету, присвячена з’ясуванню особливостей академічної доброчесності як одного з елементів забезпечення якості освіти. «Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження […]

IMG-c173a5061d1a364e20a54b9034df8c0e-V
Звіт доцента кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика Тарасенко Віри Григорівни про проходження виробничого стажування

27 листопада 2019 року відбулося засідання кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю.Ялпачика, на якому співробітники кафедри заслухали звіт доцента Тарасенко В.Г. про проходження виробничого стажування у ПП «ДІМІОРС». На обговоренні звіту були присутні проректор з НПР Ломейко О. П., декан механіко-технологічного факультету Кюрчев С. В. та методист Інституту підвищення кваліфікації Бараннік А. […]

Снимок
На засіданні кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика обговорювали питання академічної доброчесності

27 листопада 2019 р. відбулось засідання кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика, на якому обговорювались поточні задачі. Одними з важливих питань, які обговорювалось співробітниками кафедри, є академічна доброчесність та якість освіти. Як зазначається у статті 42 Закону України “Про освіту”, академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники […]