Керівниками гуртку є д.т.н., доц. К.О. Самойчук., к.т.н., доц. Н. О. Паляничка та асистент О. О. Ковальов. До студентського активу групи входять студенти 21 МБГМ гр. М. Р. Лебідь., 21 ГМ гр. К. С. Кузьмін., 41 ГМ гр. М. М. Соколенко., 12 МБГМ гр. Д. А. Зотов., 41 ГМ гр. В. С. Четвертак., 41 ГМ гр. І. Р. Тетервак., 41 ГМ О. П. Колеснік.

Робота гуртку проходила згідно затвердженого завідуючим кафедрою плана робіт, зокрема:

 • у вересні члени гуртку переймались аналізом перспективних напрямів підвищення збільшення енергетичної ефективності процесу диспергування;
 • у жовтні колективом групи вирішувалась задача визначення факторів, які впливають на дисперсність молочної емульсії та енергетичні витрати процесу диспергування в конструкції струминно-поршньового гомогенізатора молока;
 • у листопаді члени гуртку переймались дослідженням фізико-механічних властивостей молока як об’єкту дослідження;
 • у грудні колективом групи вирішувалась задача визначення сил, що діють на жирову кульку в процесі диспергування та механізмів, які обумовлюють зменшення середнього діаметра жирових кульок в струминно-поршньовому гомогенізаторі молока.

На протязі семестра заняття гуртку проходили через понеділок з 14.00 до16.00 в аудиторії 8.305.  Крайнє засідання членів гуртку на якому були підведені підсумки наукової діяльності за видами робіт відбулося 09.12.19.

За результатами роботи наукового гуртка членами групи було написано

4 конкурсних наукових роботи, зокрема:

 • «Оптимізація енерговитрат струминно-щільового гомогенізатора молока» авт. студент 21 МБГМ групи М. Р. Лебідя (керівник: д.т.н., доц. К. О. Самойчук);
 • «Аналіз теорій диспергування та конструкцій гомогенізаторів молока» авт. студент 21 ГМ групи К. С. Кузьмін (керівник: асист. О. О. Ковальов);
 • «Використання нового обладнання для гомогенізації молока» авт. студент 11 МБГМ групи М. С. Заугольніков (керівник: к.т.н., доц. Н. О. Паляничка);

3 патенти, зокрема:

 • Подано заявку на отримання патенту на корисну модель струминно-щілинного гомогенізатора молока авторів Кюрчева В.М., Самойчука К.О., Ковальова О.О., Борохова І.В., Кузьміна К.С.
 • Подано заявку на отримання патенту на корисну модель пульсаційного гомогенізатора молока авторів Кюрчева В.М., Самойчука К.О., Ковальова О.О., Кузьміна К.С.
 • Подано заявку на отримання патенту на корисну модель пульсаційного гомогенізатора молока авторів Кюрчева В.М., Самойчука К.О., Лебідя М. Р.

Опубліковано 5 тез доповідей, зокрема:

 • Щілинний гомогенізатор молока струминного типу Механіко-технологічний факультет: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. с. 73. авт. К. С. Кузьмін, керівник асистент О. О. Ковальов;
 • Оптимізація енерговитрат струминно-щільового диспергатора молока Механіко-технологічний факультет: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. с. 42. авт.. М. Р. Лебідь, керівник д. т. н., доц. К. О. Самойчук.

Студент групи 21 МБГМ Михайло Лебідь готує до захисту магістерську роботу за темою “Підвищення ефективності роботи струминно-щільового диспергатора молока”, керівник д. т. н., доц. К. О. Самойчук.

Отримані результати доповідались членами гуртку на секційному засіданні студентської конференції, яка проходила на кафедрі ОПХВ ТДАТУ імені Дмитра Моторного 13 листопада 2019р.

IMG_20191211_103133

IMG_20191211_103319

IMG_20191211_103423

IMG_20191211_102653

IMG_20191211_103008

IMG_20191211_102818

Інформаційний супровід: д.т.н., доцент Самойчук К.О.

асистент Ковальов О.О.