Науково-дослідна практика студентів 11 МБ ГМ групи проводилась у термін з 07.06.2021 р. по 16.07.2020 р.

Основною метою науково-дослідної практики є систематизація, розширення і закріплення професійних знань, формування у студентів початкової компетенції ведення самостійної наукової роботи, дослідження та експериментування.

Науково-дослідна практика проходила у лабораторіях кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика та на промислових базових підприємствах м. Мелітополя і прилеглих районів Запорізької області:

 1. СФГ “МІРАЖ”,м. Оріхів, Запорізької обл;
 2. ТОВ “”РЗ”СІЛЬМАШ-СЕРВІС”,м. Мелітополь;
 3. ТОВ “СВП “АГРОФІРМА ДРУЖБА”, с. Новомиколаївка, Запорізька обл;
 4. ТОВ “Соцінновація”, смт Мирне, Мелітопольський р-н, Запорізька обл;
 5. ТОВ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТУРБОКОМПРЕСОРІВ”, м.Мелітополь;
 6. ТОВ “Кондитерська фабрика “Фантазія”, м. Мелітополь;
 7. ТОВ “МРІЯ”, с. Семенівка Мелітопольський р-н, Запорізька обл.

Науково-дослідну практику проходили студенти: 11 МБ ГМ групи  в кількості 16 здобувачів вищої освіти , Під час проходження практики студенти виконували індивідуальне  науково-дослідне завдання і підготували матеріали дослідження для написання звіту з практики відповідно існуючої програми науково-дослідної практики.

З 13  по 20 вересня 2021 року проведена атестація студентів, які пройшли науково-дослідну практику.

Студенти 11 МБ ГМ групи (16 здобувачів вищої освіти) здали практику з наступними оцінками:

 • “відмінно” –2  студенти,
 • “добре” – 11 студентів,
 • “задовільно” – 2 студенти,
 •  не з’явилися – 1 студент в зв’язку з проходженням закордонної практики..

Позитивні сторони проходження науково-дослідної практики:

 1. Під час проходження науково-дослідної практики студенти закріпили отримані знання з методів та принципів проектування технологічних ліній переробної промисловості.
 2. Науково-дослідна практика сприяла отриманню студентами виробничого досвіду практичної роботи з модернізації існуючого обладнання.
 3. Під час проходження практики студенти мали можливість ознайомились з прогресивними методами обробки харчової сировини, сучасним обладнанням переробних і харчових виробництв.

Негативні сторони проходження практики:

 1. В умовах карантинних обмежень деякі підприємства відмовлялись приймати студентів для проходження науково-дослідної практики.
 2. Відсутність відповідного матеріально-технічної бази та верстатів на деяких з підприємств, що заважала впровадженню запропонованих студентами технічних рішень, спрямованих на модернізацію існуючого обладнання.
 3. Не на кожному підприємстві мається можливість забезпечити студентів комп’ютерною технікою і робочими кресленнями для виконання модернізації, проектування та випробування обладнання.

Олександр КОВАЛЬОВ 

відповідальний за проходження практики по кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика