07.09.2021 у відповідності до графіку проведення відкритих занять професорсько-викладацького складу кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика (ОПХВ) в аудиторії 8.305 для студентів груп 41 ГМ та 21 сГМ асистентом кафедри ОПХВ Ковальовим О.О. було проведено відкрите практичне заняття з дисципліни «Технологічне обладнання галузі» за темою «Вивчення процесу сортування на установці АПК-300». Спочатку пари викладач відзначив важливу роль сортування в технологічному процесі переробки круп, яке полягає в розділенні потоку сировини на декілька фракцій, що дозволить більш ефективно (тобто з меншою кількістю відходів при забезпеченні високої якості) проводити процес лущення та подальше розділення круп на різні за харчовою цінністю та розмірами фракцій продукти. Після цього здобувачам вищої освіти був пояснений принцип дії, будова та наведені основні характеристики наявного на базі кафедрі ОПХВ агрегата для сортування круп АПК – 300.

На занятті окрім студентів групи 41 ГМ та 21 сГМ згідно графіку взаємовідвідування занять ОПХВ були присутні члени професорсько-викладацького складу кафедри ОПХВ, зокрема: завідувач кафедри ОПХВ д.т.н., проф. Кирило Самойчук., к.т.н., доц. Вадим Олексієнко., к.т.н., доц. Сергій Петриченко, к.т.н., доц., Валентин Бойко, асистент Олександра Червоткіна.

Після завершення практичного заняття відбулось його обговорення співробітниками кафедри. Присутні відзначили актуальність, наявність діалогу с аудиторією, послідовність викладання матеріалу та надали високу оцінку методиці викладання матеріалу заняття асистентом ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика Олександром Ковальовим.

 

Кирило САМОЙЧУК

завідувач кафедри ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика д.т.н., проф.  

Олександр КОВАЛЬОВ

асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика