Важливою частиною підготовки до написання та захисту кваліфікаційної роботи, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримати освітній ступінь «магістр» є збір і обробка інформації про підприємство (закріплену базу проходження практики). Ці дані включають в себе матеріали з історії, організаційної структури виробництва, технічного оснащення виробництва та ознайомлення з відкритою інформацією щодо показників  економічної діяльності підприємства. Отримані матеріали використовуються здобувачами для аналізу з подальшим висуненням пропозицій щодо вдосконалення конструкцій машин або апаратів, які використовуються для переробки харчової продукції на даному виробництві. В деяких випадках час практики використовується здобувачами вищої освіти для реалізації запропонованих технічних вдосконалень та проведення експериментальних досліджень з використанням матеріально-технічної бази на місці проходження практики.

За результатами проходження переддипломної практики, що тривала з 17.01.2022 по 04.02.2022р здобувачі оформлюють звіти та щоденники практики, які проходять процедуру захисту перед комісією з числа членів професорсько-викладацького складу випускаючої кафедри. Так 08.02.2022 р в аудиторії 8.302 на базі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика (ОПХВ) відбулась конференція з захистом звітів із переддипломної практики групи 21 МБГМ.

Заслуховування звітів проводили д.т.н., професор, завідувач кафедри ОПХВ Кирило Самойчук, завідувач виробничої практики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Юрій Якунічев, к.т.н., доцент кафедри ОПХВ Вадим Олексієнко, к.т.н., асистент кафедри ОПХВ Олександр Ковальов та інженер, лаборант Ганна Гавдида.

Присутні відзначили високий рівень доповідей, представлених здобувачами вищої освіти та наявність професійних компетенцій, що проявлялось у відповідях на поставлені членами комісії запитання. Присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри ОПХВ побажали здобувачам вищої освіти успішного проходження процедури захисту кваліфікаційних робіт, успіхів в подальшому професійному становленні як магістрів зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Олександр КОВАЛЬОВ

к.т.н., асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика