25 січня 2021 р. згідно наказу від 23.12.2021 р. №1803-ПР почалась науково-дослідна практика для студентів 2 курсу навчання ОС “Магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, яка відбудеться протягом трьох тижнів з 25 січня до 12 лютого 2021 р.

Організаційні збори відбулися у дистанційному режимі за допомогою платформи Zoom, після чого студенти відправляться на місця проведення практики – підприємства м. Мелітополя і Запорізької області та наукові лабораторії кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика.

На зборах були присутні куратор 21 МБ ГМ групи завідувач кафедри професор Кирило Самойчук, заступники декана механіко-технологічного факультету доцент Валентина Верхоланцева, доцент Надія Паляничка та керівник науково-дослідної практики доцент Віра Тарасенко, які ознайомили студентів з організацією, вимогами правил з охорони праці і безпеки життєдіяльності під час проходження практики.

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері обладнання переробних і харчових виробництв, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської дисертаційної роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Під час проходження практики студенти мають набути навички збирання інформації про види обладнання переробних і харчових виробництв, їх параметри, характеристики, режими роботи;  роботи на діючому обладнанні переробних і харчових виробництв; застосування аналітичних методів аналізу, математичного моделювання та виконання експериментів для розв’язання інженерних завдань; проведення робіт з ТО обладнання переробних і харчових виробництв відповідно до вимог;  складання звіту про роботу інженерного відділу підприємства.

Віра Тарасенко, доцент кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю.Ялпачика