ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛІВ ТА РЕСТОРАНІВ (ГРС, 4к)

Спеціальність:
Готельно-ресторанна справа
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Олексієнко Вадим Олександрович

Метою навчальної дисципліни «Проектування готелів та ресторанів» для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеню «Бакалавр» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для проектної діяльності при модернізації і створенні нових об’єктів готельно-ресторанної галузі.

Завданням дисципліни є:

 • Ознайомлення з нормативною базою для проектування закладів гостинності;
 • Вивчення типів споруд та їх елементів;
 • Вивчення типів і вимог до об’єктів сфери гостинності;
 • Отримання компетенцій з обґрунтування місця розміщення і потреби у будівництві або реконструкції об’єкта.
 • Вивчення методик проектування місць колективного проживання і харчування з визначенням площ приміщень, кількості обслуговуючого персоналу та витрати ресурсів;
 • Ознайомлення з методиками проектування інженерних мереж.
 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
 2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 3. Конспект лекцій з курсу «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» / укладачі Терешкін О. Г., Балацька Н. Ю. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2016
 4. Наукова бібліотека ТДАТУ, методичні матеріали та електронні ресурси кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика.
 5. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)»
 6. Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ»
 7. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика. http://www.tsatu.edu.ua/ophv/

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Проектування готелів та ресторанів» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за ОПП «Готельно-ресторанна справа» (на основі повної загальної середньої освіти)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛІВ ТА РЕСТОРАНІВ»

ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛІВ ТА РЕСТОРАНІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за ОПП «Готельно-ресторанна справа» (на основі повної загальної середньої освіти)

ПРОЄКТУВАННЯ ГОТЕЛІВ ТА РЕСТОРАНІВ методичні вказівки до виконання курсового прєкту з дисципліни «Проектування готелів та ресторанів» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за ОПП «Готельно-ресторанна справа»

ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛІВ ТА РЕСТОРАНІВ ПРАКТИКУМ для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»