Зарецька Дар’я Костянтинівна

Посада: Асистент

Базова вища освіта:
У 2019 році закінчила Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю Харчові технології

Email: daria.zarerska@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Вдосконалення технологій зберігання та консервування плодово-ягідної продукції

Досвід наукової та викладацької діяльності:
У 2019 році вступила до аспірантури за спеціальністю 181 - харчові технології, працює над темою дисертації "Розробка технології гарячих вітамінних напоїв з використанням замороженої сировини та функціональних інгредієнтів".
З 2019 року працює асистентом на кафедрі харчових технологій та готельно-ресторанної справи.

Види і результати професійної діяльності асистента Зарецької Дар'ї Костянтинівни

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Зарецька, Д. К., Сердюк, М. Є. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ РЕЦЕПТУРИ ЗАМОРОЖЕНОГО НАПІВФАБРИКАТА З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.–Мелітополь: ТДАТУ, 2020.–Вип. 20, т. 3.–307 с. Друкується за рішенням вченої ради ТДАТУ, Протокол № 3 від 01.12. 2020 року У збірнику наукових праць опубліковано матеріали за результатами.

Зарецька Д. К., Сердюк М. Є. Вплив заморожування на хімічний склад зелені м’яти перцевої. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ
гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. - 250 с.- с.142

Зарецька Д. К., Сердюк М. Є. Зміни хімічного складу м’яти перцевої після заморожування та кріогенного зберігання. Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020: Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2020 р., м. Дніпро. – Дніпро. – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2020. – 240 с.- с.150

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність:
Асистент кафедри "Харчові технології та готельно-ресторанна справа" Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Наукова діяльність:
Відповідальний виконавець теми 3.1 "Розроблення нових та вдосконалення існуючих технологій зберігання та консервування рослинної продукції" за програмою 0121U110200 "Розроблення інноваційних технологій харчової та кулінарної продукції"

Організаційна робота:
Куратор академічної групи 21 ХТ